czwartek, 11 lutego 2021

Bielsko-Biała ma wspólnych 70 lat cz. 12 Luty 1951

 Budowanie bez: pozwolenia, dokumentacji technicznej

Dużo więcej emocji wzbudziły punkt budowy wieżowca biurowego, szkoły TPD i nowej linii tramwajowej. Jak się okazało prowadzona budowa biurowca dla Zjednoczenia Budownictwa Przemysłowego  nr 4 przy ul. Armii Czerwonej odbywała się bez potrzebnego zezwolenia (!?) Rada Miejska nie tylko nie wyraziła zgody co do miejsca, ani też nie widziała celowości tej budowy. Jednak po dyskusji uznano, że ze względu na to, że biura ZBP nr 4 znajdują się obecnie w obiekcie hotelowym przy ul. Barlickiego 15, należy wybudować budynek administracyjny w terminie do 31 maja 1951!!!  . Wspomniany biurowiec został zaprojektowany dla 200 osób, gdy tymczasem planowano, że będzie tam pracowało 138 osób.Również kolejna inwestycja nie miała szczęścia. Jak się okazuję rozpoczęta w maju 1950 roku budowa szkoły Towarzystwa Przyjaciół Dzieci napotkała na niespodziewane trudności. Pracę prowadzone z impetem w ubiegłym nagle zostały zahamowane, ze względu na brak...dokumentacji technicznej! . I tu również rada pogroziła palcem, a następnie powołała komisje kontrolną i nakazała usunąć przeszkody, tak aby budynek mógł zostać otwarty 1 września.
Warto w tym momencie przypomnieć całą historie tej inwestycji oświatowej. Budowa szkoły powstała z inicjatywy Oddziału Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W 1848 zawiązano Komitet Budowy Szkoły, a 13 grudnia przyjęto Statut Budowy Szkoły jako placówki jedenastoletniej. Komitet wyłonił z siebie ścisły Komitet Wykonawczy i wystąpiła o parcelę w śródmieściu Bielska, przylegającą do alei Stalina i ul. Daszyńskiego. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bielsku 12 lutego 1949 roku podjęło uchwałę o przekazaniu gruntu pod szkołę. Były to nieruchomości nr 537,546, 568, 666 – o łącznej powierzchni 7431 m2. Pracę ziemne rozpoczęto w kwietniu, a 21 maja dokonano uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego, w którym podkreślono: TPD, podejmując wielkie dzieło wychowania młodego pokolenia Polski Ludowej w duchu postępu i socjalizmu, wzniosło ten gmach.... 
Umowa na wykonanie robót budowlanych w stanie surowym został podpisany przez Powiatowy Oddział TPD i PPB-6 Zjednoczenie Śląską Dąbrowskie w Bielsku-Białej 21 marca1950. Terminy wykonania stanu surowego za sumę 41.336.000 zł (starej walucie) ustalony został na 31 grudnia 1950. Roboty budowlane zakończyły się w terminie. Jednak aby wszystko się zamykało, czego nie przewidzieli planiści, firma wykonała prac za sumę 19.088.000 zł. TPD pojęła starania o pozyskanie brakujących środków. Jednak pracę wstrzymał nie brak gotówki ale dokumentacji technicznej dotyczącej elektryfikacji, wodno kanalizacyjne i gazowe. Pomimo wielu monitów brakujące plany, jak zapowiedziano, miały się znaleźć na placu budowy 15 marca 1951.


 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz