poniedziałek, 30 listopada 2020

Bystra w świetle protokołów   Niedawno staraniem Towarzystwa Przyjaciół Bystrej ukazały się drukiem „Protokoły Wydziału Gminnego Bystra Śląska 1886-1918”, (Protokoll-Buch der Gemeinde Bistrai). Publikacja to nieznane dotąd źródło dotyczące dziejów nie tylko Bystrej Śląskiej, ale całego regionu.  - Rękopis protokołów liczący 274 strony napisany niemieckim pismem neogotyckim został znaleziony i zabezpieczony przed laty przez nauczyciela miejscowej szkoły podstawowej Józefa Śliwę, który przez wiele lat przechowywał je w swoim domu. Później, po sprzedaży domu, córka Ewa Śliwa-John przekazała je kuzynowi i sąsiadowi Mieczysławowi Gorylowi. Wiadomość o odnalezieniu nowego źródła dotarła do TPB. Na prośbę stowarzyszenia Mieczysław Goryl za pośrednictwem nieżyjącej już Ireny Misz (z domu Goryl)przekazał rękopis TPB, które postanowiło je wydać w formie książkowej. Odczytania niemieckiego pisma neogotyckiego, zapisania tekstu w jęz.niemieckim i następnie przetłumaczenia na jęz. polski podjął się ks. Karol Tomecki- informuje Joanna Szkoda-Stwora, która zaopiekowała się pamiętnikiem i była inicjatorką jego wydania.
   Wydawnictwo było to możliwe dzięki pomocy finansowej Urzędu Gminy w Wilkowicach i pracy historyka Piotra Keniga z Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, który dokonał redakcji językowej i merytorycznej tekstu niemieckiego i przygotował protokoły do druku.
W opracowaniu jak w soczewce ukazuję się obraz miejscowości i jej funkcjonowanie we wszystkich dziedzinach. Mamy tam informacje o funkcjonowaniu szkoły ludowej, życiem religijnym społecznym i polityczny. Można zauważyć jak rozwijała się gmina i z jakimi trudnościami musiała się mierzyć. To po prostu kopalnia wiadomości o całym regionie.
   Publikacja została współfmansowana ze środków z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałaniel9.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu grantowego pt. Promowana Ziemia Bielska-Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska.
   Rękopis protokołów został w sierpniu br. przekazany do Archiwum Państwowego w Bielsku Białej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz