piątek, 2 lipca 2021

Bielsko-Biała ma wspólnych 70 lat cz. 43 Lipiec 1951

Linia tramwajowa nr 2
Uważny czytelnik na pewno zauważył, że rok 1951 to czas gdy bardzo swobodnie buduje się – oczywiście na papierze - nowe linie tramwajowe. Najpierw, w ramach zjednoczenia, zapowiedziano budowę nitki na teren Białej, a później, przy okazji budowy kolejki na Szyndzielnię zapowiedziano rozbudowę linii o 4 km, tak aby dojeżdżała ona do podnóża wyciągu. W rzeczywistości jednak udało się oddać do użytku tylko nową linię nr 2 - od dworca na Hulankę.
Prasa już w tytule informowała: 9 dni przed terminem oddano do użytku linię tramwajową Bielsko-Biała – Aleksandrowice. 13-ego po raz pierwszy nową trasą przejechał próbny wóz tramwajowy. Stała komunikacja na tej linii otwarta zostanie 22 lipca.
Zanim jednak otwarto linię, 19 lipca kierownik Wydziału Komunikacji w trybie pilnym zwrócił się do Prezydium MRN w Bielsku-Białej z pismem, w którym informował, że pomimo ustaleń nie zostały zmienione żadne oznaczenia drogowe, co może być przyczyną wielu wypadków, gdy 22 lipca wspomniana linia zostanie uruchomiona. Kierownik wnioskował m.in. o znaki, że ul. Piastowska jest ul główną, a wszystkie boczne muszą być uznane jako podporządkowane. Domagał się również ustawienia biało-czerwonych tablic z napisem: Uwaga tramwaj!.

Patrząc na sprawozdania z sesji rad miejskich można odnieść wrażenie, że ówczesne władze zaczęły całkowicie rozmijać się z życiem, gdyż coraz więcej w nich agitacji politycznej, a coraz mniej... konkretnych uchwał. 21 lipca obradowano na Strzelnicy. Na sześciu stronach protokołu pojawiają się wypowiedzi w stylu: Wrogowie narodu faszyści i zdrajcy pozbawieni zostaną praw, zrealizowaliśmy to hasło przez rozbicie band reakcyjnych, którzy strzelali zza węgła do przeprowadzających reformę rolną oraz strzelali do ludzi, którzy głosili hasła wolności i sprawiedliwości ustroju demokracji ludowej. Jeżeli wszystko to zostało zrealizowane to tylko dlatego, że na czele narodu stoi Partia zahartowana w bojach z wrogiem klasowym (...) W walce o wzmocnienie władzy ludowej, w walce z obcoprawicową nacjonalistyczną ideologią wykuwa się jedność klasy robotniczej - przekonywał sekretarz Prezydium MRN w Bielsku Ludwik Czaderna.
Po wszystkich sesyjnych wystąpieniach wręczono nagrody zasłużonym członkom ZMP i przodownikom pracy, po czym wszyscy udali się na ul. Piastowską, aby wmurować kamień węgielny pod nową linię tramwajową Bielsko - Aleksandrowice


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz