środa, 19 maja 2021

Bielsko-Biała ma wspólnych 70 lat cz. 34 Maj 1951

 Majowa sesja MRN
IV sesja Miejskiej Rady Narodowej w Bielsku-Białej odbyła się 23 maja w sali posiedzeń Prezydium MRN przy ul. Cieszyńskiej. Zrezygnowano z przeprowadzenia sesji wyjazdowej, bo podczas ostatniej, która odbywała się w „Bispolu”, nie było żadnego zainteresowania ze strony robotników...
Najważniejszą uchwałą przyjętą na tej sesji była uchwała budżetowa. O konstrukcji budżetu najlepiej świadczy zestawienie dochodów i wydatków. Dochodów własnych miasto mało 9.170.800 zł, a wydatki ustalono na poziomie 39.451.160 zł. Co ciekawe, w planie finansowym nie przewidziano, ani złotówki na wyposażenie szkoły TPD, która miała ruszyć od września, ani na działania muzyczne w postaci robotniczej orkiestry czy chóru. Ob. Klimczak przy okazji trochę się zapomniał, zwracając uwagę, że w przedwojennej, sanacyjnej rzeczywistości na takie zadania pieniądze zawsze były!
Równie nieciekawie wyglądał budżet na drogi. Łącznie na wszystkie zadania drogowe w połączonym mieście przewidziano 720.000 zł, czyli tylko o 108.000 zł więcej niż rok wcześniej dla samego Bielska. W maju postanowiono wyremontować ulice Sobieskiego, Rzeźniczą, Dymitrowa, Sikornik, Przekop. Zakończono prace, które polegały na odnowieniu nawierzchni na ulicach: Batorego (4.151 m2), Zdrojowej (750m2), Listopadowej (3.652 m2), Niedziałkowskiego (858 m2), Piotra Skargi (786 m2), Krasińskiego (2.022 m2), Podwale (1.062m2). Co ciekawe, zapowiadany w poprzednich miesiącach remont ul. Leszczyńskiej postanowiono wykonać przy pomocy junaków z organizacji Służba Polsce (Nieodłączne siostry dwie, młodzież i SP - JK) .

W czasie sesji poinformowano, że 15 maja i 23 maja przeprowadzono kontrole na budowie szkoły TPD przy ul. gen. Stalina. Stwierdzono, że postęp robót od ostatniej kontroli znacznie się powiększył i jest zadawalający, a mianowicie na II p. wykonano całkowicie instalację elektryczną i tynki, założono rurociąg centralnego ogrzewania, wodociąg, kanalizację oraz częściowo grzejniki. II piętro – roboty instalacyjne w pełnym toku i częściowo przeprowadza się tynkowanie. Parter i sala gimnastyczna - roboty z instalacją centralnego ogrzewania, instalacji sanitarnej i elektrycznej w toku wykonania. Poinformowano, że wszystko jest pod kontrolą, a termin oddania szkoły realny, chyba że będzie kłopot z dostawą grzejników...


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz