wtorek, 7 lipca 2020

Parafia w Godziszce cz. 52

Rok 2011
W lutym odnowione zostały w pracowni konserwatorskiej obraz i krzyż z przykościelnej kaplicy.
1 maja - W przyszłą niedzielę składka niedzielna przeznaczona będzie na budowę kościoła w Krasnej – dzielnica Cieszyna, malutka parafia. Kazanie wygłosi proboszcz parafii ks. Stanisław Filapek.
Krasna do 1973 była osobną wsią położoną na Śląsku Cieszyńskim, po tym czasie została włączona do Cieszyna. 2 czerwca 1989 roku została erygowana parafia rzymskokatolicka, za kościół parafialny służyła niewielka kaplica cmentarna. Maleńka parafia, bo licząca sobie zaledwie 600 osób, nie była w stanie udźwignąć ciężaru budowy nowego kościoła. Jednak dzięki wsparciu innych parafii z całej diecezji bielsko-żywieckiej w 2006 roku rozpoczęła się budowa nowej świątyni. Dzięki dużej ofiarności i hojności ze strony wiernych już w czerwcu 2009r. została odprawiona pierwsza msza św. w nowo wybudowanym kościele.
3 maja 20 dzieci z parafii po raz pierwszy przyjęło Najświętszy Sakrament.
Pod koniec maja. Podjęto decyzje o zakupie i wymianie okien w kościele.
11 czerwca 1911r. dzięki staraniom nauczyciela Michała Marka władze austriackie wydają zgodę na założenie pierwszej szkoły w Godziszce. Pierwsze zajęcia lekcyjne odbywały się w niewielkim domu dostosowanym na potrzeby szkoły. W tym samy roku zostaje utworzona Ludowa Szkoła Podstawowa, której kierownikiem i nauczycielem zostaje Antoni Stachowski. Zapotrzebowanie na pobieranie nauki przez dzieci miejscowych gospodarzy sprawia, że mimo rozbudowy szkoły nie jest ona wstanie pomieścić wszystkich chętnych. Do momentu wybuchu wojny w 1939, dzieci pobierały naukę w trzech salach lekcyjnych. Dalszy rozwój i rozbudowa szkoły w Godziszce nastąpiła już w nowej rzeczywistości po zakończonej wojnie.
-    Dzisiaj przed kościołem nauczycieli, pracownicy szkoły podstawowej i gimnazjum oraz rodzice zbierają dobrowolne dary materialne na przygotowania pokrycia kosztów jubileuszu 100-lecia szkoły w Godziszce – zachęcał ks. proboszcz Andrzej Wolny.

W tym roku uroczystości odpustowe w parafii poprowadził ks. rektor Jan Mędrzak, który obchodził 25-lecie kapłaństwa, a kazanie wygłosił ks. Piotr Hoffman.
W lipcu parafianie wspomogli tych, którzy ucierpieli w kataklizmach w województwie Łódzkim i Warmińsko-Mazurskim, a w sierpniu złożyli swój dar na potrzeby misji i głodujące dzieci w Afryce.
23 października ks. proboszcz Andrzej Wolny podczas ogłoszeń parafialnych zachęcał: - U członków Duszpasterstwa Rady Parafialnej będziemy mieli okazję złożyć ofiarę na nowe okna termoizolacyjne. Już wybraliśmy wykonawcę, będą to okna termoizolacyjne, już tak zrobione, że będzie można dokładać witraże, jeśli znajdą się sponsorzy. Obecnie ustalono wzór i kolorystkę oraz tematykę witraży. Bardzo prosimy o wielką hojność, bo jest to duża inwestycja […].
W sobotę 19 listopada Szkoła w Godziszce obchodziła 100–lecie istnienia, uroczystości zostały poprzedzone Mszą św.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz