czwartek, 11 maja 2017

Rekonstrukcja synagogi w Bielsku

  

   10 maja br. z okazji Dnia Niepodległości Izraela w siedzibie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Bielsku-Białej oraz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej odbył się multimedialny wykład wiedeńskiego architekta inż. Matthiasa Seitnera pt. Rekonstrukcja synagogi w Bielsku.

Zebranych powitała Dorota Wiewóra, przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej.

Matthias Steiner jest autorem pracy w całości poświęconej nieistniejącej już bielskiej synagodze, która znajdowała się między ulicami 3 Maja i Mickiewicza, w miejscu obecnej Galerii BWA.

W trakcie spotkania prelegent omówił proces powstawania bielskiej synagogi oraz porównał ją do węgierskiej synagogi w Szombathely i tej znajdującej się w Mysłowicach.

Zaznaczył, że w literaturze niemieckojęzycznej za architekta uznaje się Ludwika Schöne, natomiast Karol Korn przedstawiany jest jako budowniczy.

Steiner omówił bardzo szczegółowo prace nad rekonstrukcją poszczególnych detali, dzięki którym udało się odtworzyć całość świątyni.

Wykonana rekonstrukcja jest częścią większego projektu, który jest realizowany w Austrii, a obejmuje wszystkie synagogi, które znajdowały się kiedyś na terenie c.k. Austrii.Obecna na spotkaniu prof. Ewa Chojecka podzieliła się z zebranymi refleksją nad tym, czym jest to miejsce dzisiaj i jakie znaczenie dla ówczesnych mieszkańców miała ta świątynia.

Spotkanie zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz