wtorek, 14 stycznia 2014

Sprawy samorządowe – styczeń 1911

    Arcyciekawa sytuacja wytworzyła się w tym czasie w Białej, gdy chodzi o lokalne wybory samorządowe z tzw. III koła. 9 stycznia odbyły się obrady. Zagaił pre­zes komitetu; dyr. gimnazyum pol., p. Stein obrady i zdał sprawozdanie z dotychcza­sowej pracy i zabiegów komitetu, które zgromadzeni wyborcy III. Koła przyjęli z uznaniem, do wiadomości. Drugi mówca znany dr. Baruch Gros, socyalista, odgry­wający rolę Polaka, rozwodził się długo nad tem,(...) mianowicie dlaczego z dotychczaso­wej gospodarki magistrackiej, oraz bial­skiej rady miejskiej, wyborcy III. Koła nie mogą- być zadowoleni. W radzie miejskiej tej wodzą fabry­kanci, którzy nie życzą sobie pomnożenia w mieście polskiej inteligencyi, a nie dbają o dobro mieszczan i ludu z okolicy.

Przemawiali jeszcze pp. prof. Matu­szewski i Podgórski, który radził, ażeby się porozumieć z wyborcami żydowski­mi! Na to, przypomniał pan Operchalski, te już przed laty próbowano takiego poro­zumienia, lecz gdy przyszedł dzień wybo­rów, wyborcy-żydzi poszli z Niemcami.(...)
Na końcu uchwalony został wniosek, postawiony przez p. dyr. Steina, tej treści: „Polskiemu komitetowi wyborców III. koła pozostawia się wolną rękę w dalszem działaniu co do zawierania kompromisu z innemi partyami.'
”.
 O tym porozumieniu warto wspomnieć, bowiem zaowocowało ono tym, że rywalizujące do tej pory partie uznały zbieżność swoich interesów i, z przypadających na to Koło 6 mandatów przyznano – hołdując zasadzie sprawiedliwości – 2 mandaty Polakom, 2 Niemcom i 2 Żydom. Trzymając się wątków około polityczny warto przypomnieć, o procesie jaki wytoczył ks. Stojałowski jednemu z dawnych współpracownikowi dr Włodzimierzowi Lewickiemu. Wspomniany Lewicki, nie mając funduszy na kampanie wyborczą pożyczył je od ks. Stojałowskiego. Po wyborach „zapomniał” oddać, a gdy umarł po swoje upomnieli się wierzyciele.
    W styczniu odnotowano również, że Starosta bialski p. Maciej Biesiadecki został c. k. radcą namiestni­ctwa. „Wieniec i Pszczółka” zamieszcza relacje z uroczystości „opłatkowych” TG „Sokół”, TSL, również omawia zebrania robotnicze i obchody związane z twórczością Bolesława Prusa, które odbyły się w Domu Polskim w Bielsku. Redakcja pisze również o strajku Bathelta w Białej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz