wtorek, 14 stycznia 2014

Medyczne informacje - styczeń 1911

    „Dziennik Cieszyński” informuję, że od stycznia w szpitalach publicznych obowiązywał następujący cennik. W Cieszynie I kl. 20 K, II kl. 8 K, III kl. 2.80K. Natomiast w szpitalu im. Franciszka Józefa w Bielsku stawki te przedstawiały się w następujący sposób: I kl. 13 K, II kl. 7 K, III Kl. 2.30 K. Z medycznych informacji warto przypomnieć, że 22 stycznia otwarto nowy dom dla stacji ratunkowej w Bielsku. Została ona założona już w 1906, a teraz otrzymała nowy lokal. Otwarcie nowego domu stacji ratunkowej i przybyło ku uroczystości bardzo wiele gości, między innemi c. k. Strosta A. Kulisz, burmistrz Hoffmann, ks. dr Schmidt, starszy radca sądowy dr Spizer i wiele innych. Po przemowie zarządcy stacyi, doktora Röszlera zabrał głos burmistrz Hoffmann i wyraził uznanie dla dotychczasowej czynności stacyi ratunkowej i zapowiedział ochotnie poparcie tego przedsięwzięcia ze strony miasta Bielska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz