środa, 22 stycznia 2014

Sprawy gospodarcze- styczeń 1912

    Dobrą informacją szczególnie dla mieszkańców Wilkowic była wiadomość, że jak donosi naczelnik gminy, Józef Jachnicki, z dniem 1-go stycznia została tamże otwarta składnica pocztowa i dla gmin Huciska i Bory. 20 stycznia Bielsko zyskało nowe połączenie z Przemyślem, gdyż było ważnym węzłem komunikacyjnym na linii Kraków Przemyśl. Rozmowa kosztowała 3 k.
 Ważną informacją nie tylko gospodarczą, ale i dla zdrowia ogółu, było zakupienie za 10.000 Koron realności w Straconce położonej koło źródeł wodociągu, aby poprawić jej czystość. Teren ten ma zostać poddany zalesieniu.  Podobną sumę Sejm Śląski przekazał miastu Bielsku na pokrycie długów szpitala w nim funkcjonującego.

    Dobre wiadomości nadeszły ze Lwowa, tam zebrała się Komisja Regulacji Rzek w Galicji i na swoim XI posiedzeniu zadecydowała, że zostaną przeprowadzone regulacje miedzy innymi rzeki Żylicy w dorzeczu Soły, oraz górskich potoków w Cięcinie i Kocierzu. „Gwiazdka Cieszyńska” do tej listy dodała jeszcze regulacje rzeki Białej po stronie śląskiej i Galicyjskiej, co ma kosztować 300.000 K.

    Natomiast bardzo ciekawa sprawa nie tylko gospodarcza, ale i po trochu polityczna wytworzyła się gdy chodzi o funkcjonowanie Kino-Teatru w Bielsku. Ciekawie opisuje to „Silesia”. Oto końcem 1911 roku magistrat Bielska zakazał mu działalności ze względu na uchybienia formalno-prawne związane z przepisami przeciw pożarowymi i policyjnymi. Na właściciela Adolfa Zenkera została nałożona kara. On jednak odwołał się od tych zarzutów i kary. Zenker wniósł względem tego sprzeciw i dowiódł w nim, że zgoła nigdy w Bielsku nie roszczono sobie etycznych pretensji względem jego przedsięwzięcia, przeciwnie, wszystkie filmy z tzw. męskich wieczorków były wcześniej pokazywane policji i gminnej komisji, a jeśli chodzi o bezpieczeństwo pożarowe – to komisja krajowa która wizytowała jego przedstawienia, nie znalazła żadnego powodu do nagany. Wiedział bowiem doskonale, że straż i policja zainterweniowała, ze względu na to, że stał się on konkurencją dla dotowanego przez magistrat Bielska teatru miejskiego. Z tego też powodu właściciel kina postanowił przenieść swój biznes do Białej. Właściciel domu w Białej, Naftali Hermann, który w zeszłym roku nabył od dra Eisenberga dawną realność Szkoły Głównej przy Hauptstrasse (Nr. 28), sprzedał w tych dniach za 36 000 Koron dużą, wolną parcelę, przestronne podwórze – ogród, otoczone wkoło zabudową, właścicielowi bielskiego kinoteatru – Zenkerowi – który na tym gruncie chce wznieść budynek kina. Trudno powiedzieć, na ile ta sprawa pogorszyła relacje pomiędzy władzami Bielska i Białej, jednak na pewno była istotnym zgrzytem. Tym bardziej, że Komisja Krajowa do której odwołał się Zenker uznała, że nie było podstaw do jego ukarania i cofnięcia mu koncesji. Z tego też powodu, tysiąc plakatów na terenie obu miast informowało 19 stycznia 1912 roku o jego zwycięstwie w sporze z magistratem Bielska i zapraszało na dwa seanse filmowe do Kaiserhoffu, gdzie odbywały się przedstawienia.

Zarząd Kółka rolniczego w Białej zapowiedział ostatnie spotkanie w sprawie otwarcia Składnicy Towarowej w Białej. Natomiast „Wiener Zetung” informuje, że epidemia chorób zwierząt występuje między innymi w następujących miejscowościach w powiecie Biała: Bestwina, Buczkowice, Komorowice, Międzybrodzie, Komorowice, Porąbka, Rybarzowice i Stara Wieś. W powiecie bielskim: Stare Bielsko, Brenna, Czechowice, Dziedzice, Natomiast w powiecie żywieckim: Radziechowy, Stary Żywiec i Wieprz. Natomiast, w „Silesi” odnajdujemy ogłoszenie, że w Łodygowicach jest do wynajęcia młyn wodny znajdujący się 5 minut od dworca kolejowego, mający dużo odbiorców indywidualnych. Oferty przyjmuje Izydor Guttfreund w Buczkowicach.

Ten przegląd prasy kończymy informacjami sportowymi o tym, że Akademicki Związek Sportowy z Krakowa zrobił sobie przerwę w szusowaniu po beskidzkich stokach i wybrał się na wycieczkę za Bielsko. Natomiast Bielsko - Bialski Klub Sportów Zimowych bardzo się cieszył, że 13 stycznia spadł długo wyczekiwany śnieg, dzięki czemu można już było korzystać z toru saneczkarskiego. Jak również Galicyjski Klub Automobilowy szczegółowo ogłasza siódmy już z rzędu rajd samochodowy, którego finał nastąpi 20 lipca w Żywcu. Tam też zostaną rozdane nagrody, bowiem odbywać się będzie pod protektoratem arcyksięcia Karola Stefana.

„Czas” zamieścił również szczegółowy rozkład jazdy pociągów do sportowych miejscowości. Uwzględniono w nich między innymi: Żywiec, Milówkę, Sól. Natomiast „Silesia” w czterech kolejnych numerach opisuje uroki uprawiania zimowych sportów, które są opatrzone prezentowanymi tutaj obrazkami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz