czwartek, 27 lutego 2020

Parafia w Godziszce cz. 35

Życie parafii za ks. Franciszka Janczego

Rok 1985
W tym roku sumę odpustową odprawił ks. prałat Mikołaj Kuczkowski, proboszcz parafii w Mistrzejowicach, a kazanie wygłosił ks. Józef Gil, były wikariusz tej parafii. Kleryk Jan Mędrzak otrzymał świecenia diakonatu, a  święcenie kapłańskie ks. Janusz Rączka. 26 maja odprawił Mszę Św. prymicyjną w Kalnej, a 9 czerwca wspólnie z ks. Piotrem Pławeckim, który odbywał tutaj praktykę. Kazanie wygłosił ks. dr Jan Szkodoń, ojciec duchowny krakowskiego Seminarium, a oprawę muzyczną zapewnił chór „Zew” z Bielska-Białej.


Rok 1986


W tym roku 25 maja prymicyjną Mszę Św. odprawił ks. Jan Mędrzak. Natomiast Mszę Św. odpustową odprawił były proboszcz tej parafii ks. dr hab. Józef Bendyk, a kazanie wygłosił ks. prof. Andrzej Sapeta.
W wakacje ks. wikary Tomasz Kalisz odszedł do parafii w Szczyrku, a na jego miejsce przychodzi ks. Krzysztof Gardyna.
Parafia otrzymała w sierpniu zgodę na rozbudowę zakrystii.
12 grudnia przeprowadzono wizytacje dziekańską, która potwierdza dobry stan parafii, wizytujący zwracają uwagę na brak miejsca na cmentarzu parafialnym. 

wtorek, 25 lutego 2020

Kalendarium gminy Bestwina cz. 3

1818


W 1818 r. „Lemberger Zeitung“ informował na pierwszej stronie, że jedną ze szkół, która otrzymała roczną dotację od władz krajowych, jest szkoła w Bestwinie. Dotacja wynosiła 30 guldenów. Jest to pośredni dowód na istnienie w tym czasie placówki oświatowej, która musiała się wcześniej przekształcić z tzw. zimówki (funkcjonującej tylko zimą) w regularną szkołę.

1819


„Wiener Zeitung” poinformował, ze urzędnicy zarządzających posiadłościami w Żywcu i Bestwinie złożyli darowiznę 27 guldenów na dom inwalidów wojskowych.


1823


W gazecie rządowej ogłoszono przetarg na obsługę tzw. rogatek w Bestwinie, czyli pobierania ceł, do którego dopuszczono również Żydów.

poniedziałek, 24 lutego 2020

Parafia w Godziszce cz. 34

Rok 1983
W tym roku praca duszpasterska była ukierunkowana na ponowną wizytę Ojca Świętego.
Rekolekcje wielkopostne prowadził ks. Marek Głownia (Moderator ruchu OAZA na terenie Archidiecezji Karkowskiej).
Podobnie jak podczas pierwszej pielgrzymki tak i teraz parafianie licznie udali się na spotkania z Janem Pawłem II.
We wrześniu na parafii praktykę odbywa diakon Bogusław Filipiak.Rok 1984
8 maja w Krakowie święcenia diakonatu przyjął kleryk Janusz Rączka z Kalnej. W tym tez roku z funkcji organisty w maju zrezygnował Ludwik Jakubiec, jego miejsce zajął Józef Pawlik. W imieniu dzieci, młodzieży  i starszych oraz nas kapłanów pragniemy serdecznie podziękować p. Organiście za 52 lata pracy organistowskiej w naszym kościele. Za jego sumienność w pracy punktualność.
10 czerwca podczas uroczystości odpustowych w Kalnej kazanie wygłosił ks. Antoni Świerczek z Łodygowic. Natomiast w Godziszce sumę odpustową celebrował ks. Stanisław Jasek z Buczkowic. Kapłanów było 34. Jak wynika z zapisów w ogłoszeniach parafialnych miejscowy chór spotykał się wielokrotnie na próbach i uświetnia uroczystości parafialne.
Zazwyczaj czytając ogłoszenia parafialne znajdujemy w nich zwykłe bieżące informacje, często podziękowania za pomoc, czy też dary dla kościoła. Zdarza się jednak i tak, że czasami duszpasterze kierowali ostre słowa do swoich wiernych. Oto 16 czerwca w sobotę, odbyła się Msza św. w intencji Ojca Świętego, na której zjawiły się zaledwie trzy kobiety i jeden mężczyzna. Po co nasze kazania, listy Episkopatu ogłoszenia? Oczywiście to nie jest atrakcyjne. Chcemy, aby były dobre urodzaje, aby nam się dobrze powodziło, może Wam  dobrze powodzi dlatego. Bóg Wam jest niepotrzebny. A przecież tyle od Boga miłosiernego potrzebujemy a co my Bogu dajemy?.   
Ks. Adam Banasik zostaje przeniesiony do Dobczyc, a jego miejsce zajął ks. Tomasz Kalisz. Na praktyce we wrześniu przebywał diakon Piotr Pławecki. 24 i 25 listopada wizytację kanoniczną przeprowadził ks. bp  Stanisław Smoleński.
W tym też roku 3 grudnia zmienia się proboszcz parafii. Ks. kanonik Józef Jania zostaje administratorem parafii w Żywcu – Zabłociu. Natomiast obowiązki administratora parafii pełni od tego momentu ks. Franciszek Janczy.