poniedziałek, 21 stycznia 2019

Rok 1916. Lista strat mieszkańców powiatu bielskiego cz. 21

Wilamowice:
Górka Józef, (1888), Inft., IR nr 56, 8. Komp. W niewoli.
Nitsch Józef, (1892), LstInft., IR nr 89, 4. komp. W niewoli, Rosja.
Rosner Franciszek, (1882), LstInft., IR nr 89, 4. komp. W niewoli, Rosja.
Rosner Franciszek, (1884), Korp., IR nr 56, W niewoli, Krapiwa, Rosja.
Rosner Józef, (1884), LstInft., IR nr 89, 4. komp. Ranny w niewoli, Kurs, Rosja.
Zejma Józef, (1891), Inft., k.k.LIR nr 6. 9. komp. Ranny.

Wilkowice:
Bojdys Andrzej, (1886), LasInft., IR nr 90, 4. komp. W niewoli, Tjumen, Rosja.
Dudka Antoni, (1884), ErsRes., k.k.LIR nr 31, 1. komp. W niewoli.
Danek Jóżef, (1883), LstInft., IR nr 90, 4. komp. W niewoli, Aschabad, Rosja.
Górny Józef, (1892), Inft., IR nr 56, 5. komp. W niewoli.
Gruszka Robert, (1894), Inft., IR nr 56, 12. komp. Ranny.
Hofmman Józef, (1883), LstInft. K.k.LIR nr 17, 3. komp. W niewoli, Kowrow, Rosja.
Jachnicki Jan, (1889), Inft., IR nr 56, 7. komp. W niewoli, Stanica Nikołajewska. Rosja.
Kowalski Michał, (1887), Inft., k.k.LIR nr 32, 1.komp. W niewoli, Troshok. Rosja.
Kusek Ignacy, (1893), Inft., IR nr 56, Ranny.
Kwaśny Józef, (1891), Inft., k.k.LIR nr 31. 10. Ranny.
Lipowiecki Antoni, (1888), ErsRes, IR nr 56, 1. komp. W niewoli, Stanica
Nikołajewska, Rosja.
Lukasik Michał, (1873), Inft. k.k.LIR nr 16, W niewoli, Pereslawsk, Rosja.
Niedziela Jan, (1885), ErsRes., k.k.LIR nr 31, 3. komp. W niewoli, Schuja, Rosja.
Nikiel Józef, (1891), Ul. UR nr 1, 3. Esk. Ranny.
Nikiel Józef, (1894), LstInft., IR nr 56, W niewoli Rosja.
Maślonka Rudolf, (1891), Gerf., IR nr 56, 9. komp. W niewoli, Rosja.
Metznef Jóżef, (1894), Inft., IR nr 56, 6. komp. Ranny.
Mydlarz Michał, (1891), Inft. IR nr 56, Zginął 9.03.1915.
Śmietana Józef, (1887), Inft., IR nr 56, 13. komp. Ranny.
Szkaradnik Jóżef, (1889), LstInft., IR nr 89, 4. komp. W niewoli, Symbirsk, Rosja.
Otrząsek Józef, (1883), Inft. IR nr 56, 15. komp. Zgnął 12. 10. 1915.
Teda Józef, (1895), LstInft., k.k.LIR nr 31, 4. komp. W niewoli, Orlow, Rosja.
Wieczorek Józef, (1895), Inft., k.k.LIR nr 31, 11. komp. Ranny.
Wilczyński Michał, (1889), Arar, Fuhm., Zmarł 20.05.1916 w Czernowica.

Zabrzeg:
Dyrda Andrzej, (1891), LstInft., k.k.LIR nr 31, 6. komp. Ranny.
Grzygierczyk Franciszek, (1892), Inft., k.k.LIR nr 31, 12. komp. W niewoli, Schiuja, Rosja .
Haas Jan, (1883), LstInft., IR nr 8. 4. komp. Ranny.
Jaworski jan, (1896), Inft., IR nr 100, 2. komp. W niewoli, Porto Erocole, Włochy.
Jurczy Józef, (brak), Inft., k.k.LIR nr 17, 5. komp. W niewoli.
Kobiela Franciszek, (1883), Inft., IR nr 8, 8, komp. W niewoli, Orlow, Rosja.
Kopecki Franciszek, (1875), Inft., k.k.LIR nr 6, 6. komp. Ranny.
Kopec Paweł, (1874), Inft., k.k.LIR nr 15, 14. komp. Ranny.
Kuś Jan, (1896), LstInft., IR nr 93, 5. komp. Ranny.
Nawrotek Paweł, (1870), Inft., k.k.LIR nr 31, 5. komp. Zmarł 7.02.1916.
Pniok Franciszek, (1895), Inft., k.k.LIR nr 31, 3. komp. W niewoli, Mologa, Rosja.
Puchałka Paweł, (1889), Inft., k.k.LIR nr 31, 4. komp. W niewoli, Orlow, Rosja.
Tomola Karol, (1894), Inft., k.k.LIR nr 43, 1. komp. Zginął 21.06.1916.

czwartek, 17 stycznia 2019

Droga do Niepodległości mieszkańców powiatu bielskiego cz. 6
   Szczególnie trudne warunki miała też szkoła polska w Czechowicach. Kiedy w 1911 roku udało się Towarzystwu Szkoły Ludowej uzyskać subwencję w wysokości 1000 koron na swoje działanie od władz gminy, Niemcy złożyli protest w tej sprawie do wydziału krajowego w Opawie. Tam zupełnie „przypadkiem” dokumenty się przeleżały i subwencji... nie wypłacono. Dziwnym trafem dotacje dla szkół niemieckich zawsze były na czas.
   Jednak pomimo takich działań szkoły polskie stale się rozwijały. Dane statystyczne mówią, że w 1910 r. 59 nauczycieli uczyło 2441 dzieci, już rok później nauczycieli było 65, a uczniów 2609. Nawet w Czechowicach liczba dzieci sięgnęła 63. Dużo lepszy klimat dla polskiej oświaty był w sąsiednich Dziedzicach. Tam szkoła działała bez większych problemów, a nawet organizowano w niej liczne spotkania patriotyczne. Na przykład 16 lutego 1913 r. zorganizowano tam uroczysty wieczorek ku czci powstańców z 1863 roku. Odczyt na ten temat wygłosił prof. Podgórski. Chór złożony z uczniów polskiego seminarium TSL w Białej odśpiewał okolicznościowe pieśni. Prócz tego głęboko odczute deklamacje i sumiennie przygotowana sztuka dramatyczna „Hanusia Krożańska” wywarły na licznie zgromadzonych słuchaczach nadzwyczaj silne i podniosłe wrażenie. Nastrój ujawnił się podczas żywego obrazu „Apoteoza Polski”, gdy z dziesiątek piersi popłynęła rzewna pieśń: „Boże Ojcze, Twoje dzieci” .
   W ogóle teatr amatorski był niezwykle ważną bronią w walce narodowej. Na terenie Hecznarowic początkiem XX wielu wystawiano z inicjatywy nauczycieli takie sztuki jak: „Błażek opętany”, „Chłopi arystokraci”, „Żyd w beczce”
   .To tam, doceniając rolę oświaty, w 1911 roku wybudowano nowy budynek dla trzyklasowej szkoły.
   Na terenie Bestwiny natomiast wielkim wpływem cieszył się nauczyciel Józef Merta. Nauczał on tam 56 lat i zawsze z szacunkiem odnosił się do wszystkich narodowości.