czwartek, 16 stycznia 2014

Informacje osobiste – styczeń 1911

   Z informacji osobistych poinformowano, o tym, że wikariusz ewangelicki ze Skoczowa dr Ryszard Wagner został wybrany do kościoła w Białej. Odnotowano kolejne przenosiny pana Zenona Dankiwicza. Ten naczelnik kastratu gruntowego, z Żywca, gdzie nadano mu tytuł honorowego obywatela, została przeniesiony do Krakowa, a teraz do Lwowa.  Przedstawiono również statystykę zboru w Bielsku, z której wynika, że w 1910 urodziło się 109 dzieci. 53 chłopców i 56 dziewczynek z czego 8 nieślubnych. Zmarło 120 osób, ślubów było 77, a konfirmowano 137 dzieci. Do zboru wpisało się 13 osób, a wystąpiło z niego 8. 
Pod koniec miesiąca stycznia „Gwiazdka Cieszyńska” poinformowała, że na ostatnim targu końskim w Białej przyprowadzono rekordową ilość koni. Było ich w sumie 582 sztyki. Na koniec warto również odnotować, że 18 stycznia prezesem Koła Polskiego w Parlamencie wiedeńskim został Stanisław Łazarski. Z Białej wyjechała delegacja na czele z burmistrzem Gürtlelem i wice marszałkiem Wenzelisem do Wiednia, aby złożyć gratulacje posłowi Łazarskiemu, który został prezesem Koła Polskiego w Radzie Państwa. W skład delegacji weszli również przedstawiciele Żywca i Kęt. Z jego nominacji ucieszyli się wszyscy, nawet „Nowy Czas”, który nie był życzliwy, gdy chodzi o polskich polityków napisał: Dr Łazarski dostał się dopiero przed 3 laty przy wyborach powszechnych do Rady państwa, jest mimo 62 lat, które liczy, najmłodszym członkiem Koła polskiego, zadziwił więc ogólnie, że go prawie prezesem wybrano. Sprawa daje się na ten sposób wytłumaczyć, że dr Łazarski jest umiarkowanym demokratą, nie należał do żadnej grupy Koła polskiego, należy do ludzi wyrozumiałych, dlatego też wszystkie grupy zwalczające się między sobą wybrały jednogłośnie dr Łazarskiego prezesem Koła.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz