czwartek, 16 stycznia 2014

Nacjonalistyczne echa – styczeń 1911

    Prasa dużo miejsca poświęca stosunkom,  jakie panują w Mikuszowicach. W Mikuszowicach jest wójt, zowiący się Kubicą. Jest Polakiem i katolikiem; jest atoli też robotnikiem u Zipsera. Wedle ustawy powinien rządzić gminą wójt z zwierzchnością i ra­dą gminną — tak jest wszędzie — tylko nie w Mikuszowicach, bo tutaj rządzą gminą naszą Zipserowie, bo wójt jest ro­botnikiem w ich fabryce, sekretarz gminny jest urzędnikiem w ich fabryce i większa część radnych, to robotnicy zależni od Zipserów. Wójt Kubica, Polak i katolik, jest malowaną lalką w rękach Zipserów, naj­większych hakatystów i twardych lutrów; (...) Zipserów, którzy robotników Polaków, członków Koła T. S. L. pod grozą pozbawienia ich chleba zmuszają do zaprzaństwa narodowego, porzucenia T. S. L. i wstępowania do nordmarkowskiego „Schulvereinu”.

    W dziale regionalny redakcja ta zamieszcza również informacje z Ujsół koło Żywca. Niedawno zastrzelił się tu galowy arcyksiążęcy, który przez 28 lat pełnił służbę nienagannie. Powodem samobójstwa była sekatura zarządcy lasowego p. Lega, które pastwił się nad nieboszczykiem, opierając się na dono­sach. Fakt ten oburzył całą ludność, tem więcej, że p. Lego nigdy nie cieszył się sympatyą, znany z nieżyczliwości tak dla podwładnych jak i dla ludności wiejskiej. Może dyrekcya znalazłaby dlatego Niemca inną posadę, gdy inni poduczyli się mówić po polsku, to p. Lego nie mógł się dotąd nauczyć!
    9 stycznia odbyło się zebranie Stowarzyszenia niemieckiego „Beskid”. Do stowarzyszenia należało 1191 członków. Aktywa towarzystwa wynosiły 90.894 K, a mianowicie : schronisko Kamienica 39.300 K, schronisko na Josefsberg 25.166 K; na Babiej górze 17.960 K i inwentarz; pasywa zaś wynoszą 38.580 K, tak że pozostanie czystego aktywum we wysokości 52.313 K. Datek roczny członków wynosi 5 K. W tym samym czasie „Dziennik Cieszyński” informował, że Na górze Magórka przygotowano nowy tor saneczkowy 4 klm. długości. W lutym mają się odbyć na nim zawody.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz