czwartek, 2 stycznia 2014

Sprawy narodowe i polityczne - grudzień 1913 cz. 2.


    Ze świata wielkiej polityki powracamy na lokalne podwórko. Tutaj nastąpił wybór z Rady Miejskiej Białej nowego radcy powiatowego. Radni wybrali adwokata Dra Oskara Rosnera. Nominat chociaż jego dziadek był Polakiem nie znał języka polskiego. Rada miejska posyła go do Rady powiatowej ze zleceniem, aby jako prawnik, mógł tam skuteczniej zwalczać marszałka powiatowego, Dra Łazarskiego, którego fabrykant Josephy, a za nim wszyscy Niemcy z bialsko-bielskiej wyspy językowej serdecznie znienawidzili za to, że w sprawie bezprawnego mianowania 12. obywateli honorowych w Białej, zajął męskie, godne i sprawiedliwe stanowisko w wydziale powiatowym i 12. obywateli, siłą i przemocą uznanych za honorowych, uznał za niegodnych tego tytułu.  
    Trzeba przypomnieć, że ta nominacja nie była przypadkowa, bowiem w poprzednim miesiącu miał się odbyć sąd o obrazę dokonaną przez wyżej wspomnianego Rosnera, który swego czasu na wiecu w hotelu pod „Czarnym Orłem” obraził Dra Łazarskiego. Jak się okazało na wniosek Gustawa Josephego, który uważał, że żaden sędzia Galicyjski ( czytaj polski) nie będzie sądził Niemca wniesiono podanie o wykluczenie sądu bialskiego.  Pan Josefy zadowolony z wykonania rozkazów, zapewnił sobie poparcie ministra sprawiedliwości w sądzie najwyższym i rozgłaszał, że albo sąd w. Cieszynie, albo w Opawie będzie delegowany do osądzenia Drą Rosnera, jednakże pokazało się, że wpływy jego są za małe i wystarczają tylko w, stosunkach lokalnych językowej wyspy bielsko –bialskiej.  Sąd najwyższy odrzucił bowiem w zupełności podanie o delegacyę dla braku jakichkolwiek rozumnych przyczyn i w ten sposób dał do poznania, że nie należy sądów mieszać do różnych zakusów politycznych, że nie wolno sądowi bezpodstawnie zarzucać stronniczości i poniżać go w oczach ogółu.

 
Plebiscyt


„Dziennik Zachodni” włączył mnie do plebiscytu pt. „Patriotycznie zakręceni”. Jeżeli uważasz, że takie określenie pasuje do mnie, to proszę oddaj głos. 
Dziękuję. Jacek


Głosować można codziennie do 6 stycznia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz