środa, 4 września 2013

wyborcze knowania wrzesień 1911

 Tygodnik „Wieniec i Pszczółka” w pierwszym numerze wrześniowym powrócił do po wyborczych rozliczeń.  Dnia 28. sierpnia o godź. 7;, odbyło się w Domu pol­skim w Bielsku, zwołane przez Komitet polskich robotników i rękodzielników, zgro­madzenie protestujące wobec intryg posła Dobiji, skierowanych przeciw profesorowi Podgórskiemu, oraz knowań żydów i hakatystów przeciw zamierzonej składnicy pol­skiej katolickiej. Uczestników była liczba wielka, przemowy robotników gorące i energiczne.

     Dla przypomnienia Ludwik Dobija po pierwszej turze, gdy nie został wybranym, aby osiągnąć cel musiał pokonać między innymi swojego dotychczasowego kolegę z partii. Z tego powodu chcąc poszerzyć swój dotychczasowy elektorat dogadał się ze swoimi wcześniejszymi przeciwnikami. Ot taki manewr polityczny, który pokazuje, że gdy chodzi o politykę niewiele się do dzisiaj zmieniło. Z powyższych względów Dobija nie mógł liczyć na dotychczasową życzliwość gazety, lecz raczej na baczne spoglądanie na ręce. W ramach „szorstkiej przyjaźni” redakcja pisząc o perypetiach Thinberga z Oświęcimia z otrzymaniem koncesji pyta: Dawid Thie­berg wnosi ponownie prośbę do starostwa w Oświęcimiu, którą prawdopodobnie zno­wu odrzucono, ale jak tu u nas pogłoski krążą, żyd ten wnosi rekurs powtórnie do Namiestnictwa i miał użyć do tej spekuiacyi posła Ludwika Dobiję, a krążą tu wieści że poseł Dobija poczynił już kroki w tej sprawie w starostwie w Oświęcimiu i w Na­miestnictwie, a w tych dniach na stacyi w Oświęcimiu wyraził się, że Thieberg z pew­nością koncesyę dostanie.

Pośle Dobijo, jeżeli to jest prawdą, że takimi sprawami się trudnisz i popierasz rozpustę i zepsucie w naszej okolicy, to rozważ, iż obowiązkiem twoim zapytać się wprzód nas, jako twoich wyborców, czy my z taktem postępowaniem się godzimy? Zwołaj że pośle zgromadzenie w Babicach, my ci odpowiemy, że się temu całą siłą sprzeciwiamy. Porzuć te zgubną nad żydem opiekę, byś nie miał z niej takich owoców, jak Stapiński lub Paduch, a zajmij się lepiej odwróceniem niebezpieczeństwa, które nam grozi, a za które ty masz przed nami odpowiadać.

Myślę tu o wałowaniu Wisły w po­wiecie Bialskim i Oświęcimskim. Wiesz pośle, że Prusacy już dawno po swej stro­nie mają wały wybudowane, a my wysta­wieni jesteśmy ciągle na pastwę powodzi. Zajmij się więc w ministerstwie robót pu­blicznych, w Namiestnictwie i Wydziale kra­jowym tą sprawą zabezpieczenia siedzib i pól naszych, a tym wyratujesz nas od klęski. A co do Thieberga, to Ci pośle oświadczamy, że żyd ten koncesyi nie dostanie, bo my uczciwą drogą idąc będziemy pracować wszystkimi siłami, aby zniweczyć to gniazdo rozpusty i nędzy ludzkiej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz