poniedziałek, 16 września 2013

Podatek od głupoty    Niedawno wydał rząd austryacki sprawozdanie z dochodów, osiągniętych w zeszłym roku za pośrednictwem loteryi państwowych. Z tego sprawozdania wynika, że na loterye postawiono przeszło 37 milionów koron, a suma wypłaconych za wygrane wynosi zaledwie 17 ½  milionów koron. Rząd zarobił więc na czysto w r.1906 i. przeszło 19 milionów koron! Tyle pieniędzy w postaci dobrowolnego podatku od głupoty zarabia rząd w jednym roku, od ludzi biednych, którzy grają w loteryę w nadziei wygrania. 91 milionów razy stawiono na loteryę, a wygrano tylko 17 milionów, to znaczy bodaj piąta część grających. Zważywszy dalej, że wygrywają tylko ci, którzy często stawiają i że wygrana rzadko kiedy przewyższa kwotę przegraną, jakże żałować trzeba tych łatwowiernych biedaków, którzy sami się opodatkowują, sądząc, że „pieczone gołąbki same przyjdą do gąbki”. 

Gwiazdka Cieszyńska” nr 68, 24.08.1907, s. 348

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz