środa, 11 września 2013

Sprawy gospodarcze wrzesień 1911 cz. 1.


    Wrześniowe gospodarcze informacje z regionu rozpoczynam od postępów prac nad zakładaniem Składnicy Towarowej w Białej. We wtorek, dnia 5. września o godzinie 7. wieczór odbyło się w Domu polskim w Bielsku zgromadzenie w sprawie składnicy towarowej. Na ze­branie przybyli bardzo licznie robotnicy i kilka osób z inteligencyi bialskiej, które sprawa składnicy obchodzi. Zebranie za­gaił prof. Z. Podgórski. Przewodniczącym wybrano prof. Sierakowskiego, który udzie­lił głosu p. Podgórskiemu. Mówca podzię­kował zebranym za zgromadzenie urządzone w jego sprawie 28. sierpnia, które było zachętą do pracy na przyszłość, nie tylko dla niego, ale dla innych ludzi dobrej woli. Poczem przedstawił dotychczasowe starania około rozwoju składnicy. Zebrano 6.114 Koron udziałów, urządzono kilka zebrań, ale pozyskać trzeba jeszcze do 20.000 i poruszyć wszystkich Polaków rozumiejących doniosłość tego celu. Na przykładach in­nych składnic, dowiódł ogromnej ich wagi, przedstawił jakie zyski przynosi udziałow­com i konsumentom, każdy taki sklep spółkowy. Na zakończenie podał środki dalszej agitacyi. Po referacie przemawiali liczni mówcy: p.p. Sierakowski, Bomba, Stein, Jasiczek, Urbaniec, Weyde, Micherdziński, Woliński, Podgórski, Suchanek.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz