poniedziałek, 9 grudnia 2013

Sprwy edukacyjno kulturalne grudzień 1911

    3 grudnia w Białej Towarzystwo Dobroczynności im. św. Salomei urządziło wieczorek muzykalno-wokalny podczas którego zbierano datki na ochronkę. Występował m.in. kwartet smyczkowy z Kęt, a pieśni śpiewał M. Janoszankę z Krakowa.
W ramach działań edukacyjnych w gazety informują, że: Dalsze odczyty bez­płatne w auli Seminaryum w Białej odbę­dą się w tym tygodniu, jak następuje: D. 12 gru. (wtorek) p. St. Matuszewski wy­głosi: Z naszych dziejów porozbiorowych
    6. Adam Mickiewicz i emigracja D. 14 gru. (Czwartek) p. Karol Rybarski : z fizyki ziemi. II. O powietrzu- z obrazami świetlnymi. dalsze bezpła­tne wygłaszane w auli seminaryura w Bia­łej: We wtorek d. 19 b. m. p. Stanisław Pszon: Rok polski (z obrazami świetlnymi) We czwartek d. 21 b. m: p dyrektor Stein  O  reformach   na  polu   szkolnictwa.   We czwartek  d. 28 b. m. p. Eugeniusz Dzuś Odkrycie Ameryki (z obrazami świetlnymi) Dalsze odczyty będą wygłaszane w r. 1912. Ważnym dla rozwoju oświaty był wiec nauczycielski zorganizowany w Białej. Tam 8 grudnia w sali seminarium nauczycielskiego spotkali się nauczyciele z całego powiatu. Omówiono nie tylko bieżące problemy, ale omówiono plany na przyszłość. W wiecu uczestniczyli posłowie: Zamorski, Dobija, Kubik. Równie ważne dla rozwoju oświaty było rozporządzenie Krajowej Rady Szkolne, zgodne z uchwała sejmu krajowego, wedle której można było: przesunąć drogą rosporządzenia, miejscowości, posiadające szkoły ludowe, do wyższej klasy płac nauczycielskich. (...) Gminy podmiejskie i gminy o wybitnym charakterze przemysłowym, lub też będące stacyami kąpielowymi lub klimatycznymi. W tym momencie szkoła w Żywcu Zabłociu została przeniesiona z IV do III klasy.

    Na wiosnę Czytelnia polska w Białej, mając w planie budowę nowego, sprzedała swój dom. Teraz okazało się, że pojawiły się trudności, dlatego zapowiedziano spotkanie wszystkich towarzystw polskich na 13 grudnia, aby zająć się tą sprawą.

     Tymczasem w Buczkowicach 17 grudnia w sali TG „Sokół” odbyła się gwiazdka urządzona dla dzieci. Zorganizowało ją grono nauczycielskie  wraz z ks. proboszczem Andrzejem Lenartem i dr Miodońskim. Odegrano przedstawienie pt. Ryczerze Jadwigi oraz Boże drzewko z kolędami. Na prezenty dla biednych dzieci zebrano 50 koron. Dużą pomoc w tych działaniach edukacyjnych w Białej udzielała krakowska „Straż Polska”, która regularnie organizowała różnego rodzaju działania. Jednym z nich było przygotowanie wykładu Stanisława Warcholika, na temat zagrożonych zachodnich kresów Galicji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz