środa, 18 grudnia 2013

Sprawy oświatowe i kulturalne - grudzień 1912


    Prasa grudniowa zamieściła relację z kursu dla stolarzy, który zakończyła wystawa prac uczniów. Jak również informowała o kursie zawodowym dla murarzy, który miał potrwać do 30 marca 1913 roku. Będąc przy kursach warto również wspomnieć o kursie pierwszej pomocy prowadzonym przez dr Kwiecińskiego w Białej.
    5 grudnia 1912 roku odbył się uroczysty Wieczór Listopadowy przy współudziale artysty-śpiewaka Urbanowicza z Krakowa. Słowo wstępne wypowiedział poseł Jan Zamorski. Wieczorek zakończył „Dramat jednej nocy”. 14 natomiast odwiedził Białą Teatr Ludowy Turskiego z Krakowa i dał jedno przedstawienie pt. „Krowodersie Zuchy” w sali hotelu pod „Czarnym Orłem”.

    Wieczorek kościuszkowski, urządził „Sokół” - w Białej. Słowo wstępne o ideach Kościuszkowskich wygłosił prof. Matuszewski, reszkę programu wypełniły popisy -gimnastyczne „dorostu sokolego.
W Komorowicach odbył się odczyt prof.. Mikułowskiego z Białej p.t. „O Ziemi świętej", który zgromadził około 100 słuchaczy. Sala czytelni TSL zaledwie zdołała pomieścić taką liczbę-słuchaczy. Prof. Mikułowski objaśnił i piękno obrazy świetlne, potem zaś dawał zebranym wskazówki, jak zachować się w obecnej  panice, radząc składać; pieniądze w: polskich kasach.
Tam też odbył się w czytelni TSL odczyt p. dyr. Steina z Białej pt. „O języku polskim”. Słuchacze, w liczbie zeszło 70 wysłuchali z zainteresowaniem pięknego odczytu. Składka, zarządzona po odczycie przyniosła kwotę 5 K 79 h, które węczono Kołu TSL. L. im. Jagiełły w Białej.
    W tym czasie w Żywcu również wspominano powstanie listopadowe. W sposób szczególny uczynił to prof. Feli podczas zgromadzenia w sali kina „Urania” . Taki sam odczyt później wygłosił również w Zabłociu. Prof. Michejda tam też wygłosił pogadankę na temat elektryczności, a dr Baua o życiu Arabów.
Teatr amatorski dzieci polskich szkół ludowych i wydziałowych w Białej pod kierownictwem p. Marii Surowieckiej nauczycielki odegrała, dwa razy sztukę teatralną p. t. „Kró1owa Jadwiga” Czysty dochód, z przedstawień przeznaczono na gwiazdkę dla ubogich, dzieci.
Odczyty TSL w Białej, w tamtejszym seminarium 16 grudnia wygłosił prof. Podgórski „O Bułgarach”, a prof. Stein odczyt o pieśniach serbskich .   Natomiast 19. bm. ks. Władysław Mączyński wygłosił wykład pt. „O spoczynku niedzielnym” wzbogacony z obrazami świetlnymi.
    Gazety zapraszały również w grudniu na poświęcenie żeńskiej szkoły wydziałowej TSL w Białej przy ul. Kolejowej, które odbyło się w niedzielę, dnia 15. b.m. przed południem.
 „Dziennik Cieszyński” informował również o: wiecu oświatowym, zwołanym przez miejscowe koło TSL w Zadzielu. O odczycie w Komorowicach dra Mikułowskiego z Białej, pt. „O Bartku Zwycięzcy”. O posiedzeniu Wydziału Koła TSL w Białej, które odbyło się dnia 17. b. m. i na którym uchwalono:  podziękować pannie Marwin i p. Migdałowi za książki, ofiarowane łaskawie na rzecz Koła. Postanowiono także założyć wypożyczalnię w Mesznej, a do czytelni w Straconce zakupić obraz Matejki p. t. „Kazanie Skargi”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz