piątek, 13 grudnia 2013

Sprawy polityczno gospodarcze - grudzień 1912 cz.2

  
    Jednak w grudniu 1912 roku wszystkich polityków przebił dr. Demel mówiąc w parlamencie o stosunkach śląskich. Odpowiadając na pytanie dlaczego „Schulverein” zakłada w gminach polskich szkoły niemieckie? Absurdalna odpowiedź warta jest zacytowania.
Dr. Demel odpowiada: „Nie dlatego, żeby łapać dusze polskie, lecz dlatego, ponieważ na Śląsku nie było dotąd szkół niemieckich”. Cały parlament oniemiał z przerażenia, ministrom włosy na głowie stanęły, że istnieje w Austryi kraj koronny bez szkół niemieckich.
    Przypomnijmy, że według statystyki urzędniczej z roku 1910 było na Śląsku cieszyńskim publicznych szkół ludowych pospolitych niemieckich aż 42 o 234  klasach; publicznych szkól wydziałowych niemieckich 15 o 56 klasach. W tym czasie publicznych szkół ludowych polsko-niemieckich 22 o 150 klasach. Natomiast publicznych szkół ludowych pospolitych polskich 154 a 382 klasach, a wydziałowych jedna o 2 klasach. Tyle faktów, jednak gdy chodzi o prawdę tzw. polityczną jeżeli z nią się nie zgadzają tym gorzej dla faktów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz