wtorek, 17 grudnia 2013

Sprawy kulturalne - grudzień 1912

    Koniec XIX wieku i początek XX to tzw. złoty okres kart pocztowych. Jednak jak na pewno zauważył wnikliwy czytelnik zapoznając się z doniesieniami prasowymi z poszczególnych miesięcy, ogromnym zainteresowaniem cieszy się kino. Z tego też powodu, kilka informacji o tej dziedzinie życia gospodarczego i kulturalnego, które wtedy za kulturę wysoką nie uchodziło.
    Jak zapewne drogi czytelniku pamiętasz, początkiem roku właściciel kina w Bielsku mając problemy z władzami postanowił swój interes przenieść do Białej i w tym celu wykupił tam działkę. Jego problemy brały się z tego, że tamtejszy Teatr miejski była na skraju bankructwa i dla jego podźwignięcia magistrat Bielski postarał się o koncesje na wyświetlanie tam filmów. Dlatego też postanowiono pozbyć się konkurencji, która usadowiła się w Hotelu Kaiserhof. O tym jaka była kondycja w „niemieckiej świątyni kultury” za którą uważano Teatr Miejski świadczy fakt, że na przedstawienie, na które obniżono bilety o połowę, przyszło zaledwie 46 osób... W tych okolicznościach nie dziwi nerwowe zachowanie w tym względzie magistratu w Bielsku.

    Na tym konflikcie postanowił skorzystać samorząd w Białej przygarniając niechcianego za rzeką Białą Adolfa Zenkera i podjął starania o koncesje na prowadzenie kina. Nie czynił tego z miłości dla „X” muzy, lecz dla...podreperowania kasy miejskiej. Z tego też powodu, gdy koncesja została przyznana 13 grudnia burmistrz p. Wenzelis podając to do wiadomości publicznej 17 grudnia wystosował następujące oświadczenie:  Jego Ekscellencya pan namiestnik Galicyi użyczył miastu Białej licencyi zupełnej na urządzenie miejskiego kinoteatru. Licencya ta nadeszła urzędownie 13. b. m. W tem zezwoleniu widzę akt szczególniejszej życzliwości eksc. pana namiestnika dla miasta Białej, a to tera bardziej, jeśli zważy się, że licencye na  kinoteatr zwykle gminom miejskim nie bywają  nadawane, a jeśli to się dzieje, to w ograniczonych rozmiarach. Na dowód podziękowania za tę szczególnie nadzwyczajną życzliwość upraszam panów o powstanie z krzeseł i o upoważnienie mię, aby komunikat o tem przesłać telegraficznie Jego Ekscellencyi p. namiestnikowi Dr. Bobrzyńskiemu!
   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz