środa, 6 listopada 2013

Jan Zamorski przejmuje władze

    18 listopada doszło do pierwszej większej uroczystości w Domu Polskim, której przewodniczył nowy wódz poseł Jan Zamorski. „Wieniec i Pszczółka” taką zamieszcza z tego relacje: Posła Zamorskiego, jako nowego pracownika na polu walki kresowej oraz jako kierownika stronnictwa chrzęść-ludowego, — witali kolejno wzruszającemi przemowa­mi przedstawiciele istniejących tu jedno­myślnych związków i stowarzyszeń, t. j. Tow. Szkoły ludowej. Sokoła, Związku chrześci­jańskich robotników itd. poczem zabierali głos pojedynczo młodsi i starsi stojałowczycy, z okolicy na wieczór ten przybyli, 4 wszystkie przemówienia, jakkolwiek formą odmienne, były poniekąd jednej treści, t. j. wyrażały zaufanie dla nowego wódza stron­nictwa, życzenie pomyślności w tej zbożnej pracy, oraz zapewnienie go, ii kiedy dzia­łać będzie w duchu tym, jaki tchnął w stronnictwo śp. ks. Stojaławski, to znajdzie u swego boku wierną i wytrwałą armie szermierzy, która go nigdy nie odstąpi.
    P. Zamorski ze wzruszeniem odpowie­dział mówcom wyrażeniem wdzięczności za dowody zaufania oraz obietnicą gotowości do trudnego nieraz boju z fałszem i prze­wrotność.
Wieczór zakończył się choralnem od­śpiewaniem kilku pieśni patryotycznych, po­czem p. posła obdażon wielką wiązanką kwiatów, a sokoli chwyciwszy go na krzep­kie ramiona, obnieśli po sali. Było już po północy, gdy się uczestnicy rozeszli.

    Na łamach tygodnika pojawiają się też informacje, że nowe koła stronnictwa chrześcijańsko ludowego założono w: Dankowicach, Kętach, Kozach jak również pojawił się wykaz tych, którzy złożyli datki na pomnik ks. Stojałowskiego. Wśród darczyńców pojawi się i „zagubiony” podczas ostatnich wyborów poseł Ludwik Dobija, który ofiarowuję 5 koron.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz