czwartek, 29 sierpnia 2013

Sprawy polityczne sierpień 1912


    Bezwstydni kłamcy i oszczercy! Tak rozpoczynał „Dziennik Cieszyński” swoją relację dotyczącą spraw politycznych. Socyalistyczna partya w Bielsku-Białej budzi dziś u każdego poczciwego człowieka wstręt i oburzenie, a może nie całkiem  słusznie, jeśli zważymy, że przecież i tam znajdą się ludzie zacni, ale steroryzowani chwilowo lub otumanieni przez żydowskich przewódców, wyzutych z wszelkiego poczucia  prawdy i uczciwości. (...)


Na dowód przytoczymy nagie fakta:
1. Lokaut wybuchł z powodu zatargów w fabrykach. Układy prowadziły organizacye robotnicze i fabrykanci. Socyalistycznym  robotnikom adwokatował dr. Gross i brali oficyalnie udział w konfereneyach z  fabrykantami. Nagle ni stąd ni zowąd ogłosił dr. Gross na zgromadzeniach, że profesorzy ze szkół TSL zdradzili robotników i złamali lokaut na korzyść fabrykantów. To samo pisał „Naprzód” i „Robotnik tkacki” słowo w słowo. Faktem jest, że profesorzy z układami lokautowymi nie mieli nic wspólnego i dr. Gross dobrze o tem wiedział.
2. Dr. Gross ogłosił p. Kazim. Micherdzińskiego tyranem, który nielitościwie
wspólnie z fabrykantami wyrzucił na bruk robotników. Miał to być argument na 
twierdzenie, że kapitał jest międzynarodowy i fabrykant w zasadzie Niemiec czy Polak to jeden pies. — Tymczasem dr. Gross znał dobrze p. Micherdzińskiego, że fabryki nie posiada, że ma tylko parę warsztatów ustawionych w cudzej fabryce, na których robi zresztą osobiście ze swojemi córkami i spólnikami, donajmując najwyżej dwóch robotników. Gdy więc właściciel fabryki ogłosił lokaut, p. Micherdziński sam został  wyrzucony na bruk wraz z córkami i spólnikami na czem dotkliwie ucierpiał. Ale p. Grossowi chodziło o zohydzenie uczciwego człowieka w oczach robotników, bo p. Micherdziński jest skarbnikiem  Składnicy, która jest solą w oku żydowskim  kupcom i wyzyskiwaczom i ich rabinowi.
3. Dom Polski w Bielsku został powiększony o sąsiednią realność, (...), a w kontrakcie kupną Niemcy zastrzegli sobie prawo używania lokalności aż do października 1913, do tego zaś czasu mają pozostać wszystkie dotychczasowe napisy niemieckie. (...)
4. W ostatnich dniach bialski oszczerca ogłosił w „Naprzodzie”, że Składnica Kółka Rolniczego nie jest instytucyą polską, bo żydzi do niej należeć nie mogą, a należą hakatyści z Hałcnowa. — Kłamstwo jeździ na kłamstwie i kłamstwo pogania.
5. Tow. Arbeitel nie może strawić sekretarza organizacyi chrześcijańskich 
robotników p. Martiaka w Bielsku i urządził na niego napad w „Robotniku tkackim”, a na  poparcie swego zbójeckiego napadu sfałszował podpisy czterech robotników chrześcijańskiej organizacyi. Sprawa ta oprze się o sąd, karny.
6. W Lipniku przy wyborach gminnych dr. Gross w imieniu partyi socyalistycznel dał słowo Polakom, że poprze ich listę całym wpływem partyi kontra hakatystom, a  jeżeliby nastąpiła zdrada, to on zrezygnuje i przewodnictwa partyi. Zdrada nastąpiła i to haniebna, — ale dr Gross nie rezygnuje jakoś Zastrzegamy się, jakobyśmy pisali to dla celów partyjnych — pismo nasze stoi poza stronnictwami, służy ogółowi ludności polskiej na kresach i właśnie z tego tytułu musimy napiętnować zatruwanie społecznego życia polskiej ludności na kresach przez kłamstwa i oszczerstwa!    Iskrzyło również i to bardzo na linii Zamorski – Stapiński. Po tym jak Zamorski domagał się specjalnej komisji dla zbadania matactw gospodarczych Jana Stapińskiego, stał się on jego głównym wrogiem i sprawcą wszystkich nieszczęść i to prawie dosłownie. W swoim organie „Przyjaciel Ludu” Zamorski jest odpowiedzialny nie tylko za sprzedanie Żydom domu śp. ks. Stojałowskiego, ale również za: lokaut w Bielsku i Białej i...pryszczyce, jak również wszelką niedolę chłopską. Dodatkowo atmosferę podgrzewała sprawa związana z mandatem posła Rusina z PSL, który po wyliczeniach komisji należał się Fijakowi ze stronnictwa ks. Stojałowskiego.


Jak łatwo się domyślić – zgodnie z logiką polityczną, która niewiele ma wspólnego z logiką powszechnie stosowaną - PSL przedstawiła swoje wyliczenia i „króliczek” nadal był goniony...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz