poniedziałek, 26 sierpnia 2013

Kolarski wyścig


    Z informacji sportowych z sierpnia 1911 roku po raz kolejny warto przypomnieć, że dobrze prezentował się żywiecki Oddział kolarski TG „Sokół”, który zorganizował 6 sierpnia wyścigi. Bieg otwarcia 4 kilometry: 1. Fabero, Lwów. 2. Kucharski, Żywiec. 3. Realisz, Lwów. II Bieg żywiecki 5 klm: 1. Jenich. 2.Wietrzny. 3. Kaiser. III Bieg główny 8 klm.: 1. Fabero, Lwów. 2 Koperowski, Zakopane, 3. Kucharski, Żywiec. IV. Bieg starszych 2 klm.: 1. Marek, 2. Mrzygłód, 3. Rakowski – wszyscy z Żywca. V Bieg gości 6 klm.: 1. Fabero, Lwów, 2. Koperowski, Zakopane., 3. Realisz, Lwów.


VI Mistrzostwo za rok 1911 zdobył druch Jenich. 2. Kucharski. 3. Wietrzny – wszyscy z Żywca. VII Bieg powolny: 1. Wietrzny. VIII Bieg pocieszenie: 1. Kania, 2. Kaiser T. 3. Kaiser R. – wszyscy z Żywca. „Kurier Lwowski”, który zamieścił dużą relację z tych zawodów, nie mógł się nachwalić ich organizatorów: Na starcie zgromadziła się bardzo licznie publiczność z Żywca i niemal z całego Podhala i obserwowała zręczne zawody, zwłaszcza druha Fabrego ( Szczecińskiego ze Lwowa) mistrza Galicji, który swoją jazdą wszystkich wprawił w zdumienie. Przybyli kolarze ze Lwowa, jechali do Żywca ze Lwowa nie koleją, lecz rowerami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz