wtorek, 18 czerwca 2013

A dywany trzepać należy...    Dużo ciekawych decyzji zapadło 13 czerwca 1912 roku podczas posiedzenia Bialskiej Rady Miejskiej. Obrady rozpoczęły się od wystąpienia burmistrza Hoffmana, który zaprosił radnych do udziału w walnym zgromadzeniu towarzystwa „Nordmark”. Ta nacjonalistyczna organizacja niemiecka była wspierana przez radę subwencją w kwocie 100 K. Na tym posiedzeniu załatwiono cały szereg drobnych spraw, jak na przykład wykup gruntów pod rozszerzenie ulicy na Blichu oraz doprowadzenie elektryczności do domów urzędniczych przy ulicy Rosggera. Ustalono też precyzyjnie w jakich porach należy trzepać dywany. Radni przyznali też 100 K strażakowi Wątrobie, który ucierpiał podczas gaszenia pożaru u Geyera.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz