czwartek, 10 kwietnia 2014

Zwiedzamy Kościół w Łodygowicach cz. 3

Patriotyczna tablica,
czyli odkrywanie prawdziwych intencji


    Z placu przed kościołem udajemy się do świątyni po 54 schodach, które zostały wykonane w 1845 roku przez Jana Kanika. 50 łokci kamieni palastrowych na ich budowę dostarczył Jan Dudzik, kamieniarz z Magurki, a dwa lata wcześniej, w 1842 roku Wojciech Kajzer, również kamieniarz z Magurki  dostarczył budulca na kamienną posadzkę wokół głównego ołtarza, którą ułożyli Maciej Łukasz i Józef Klinowski. 
    Zanim jednak wejdziemy do kościoła, przed oczami mamy mur i pamiątkową tablice. Z niej to dowiadujemy się, że w roku 1936 parafianie wznieśli mur wokół świątyni i dokonali zmiany cmentarza przykościelnego. Niestety, ze względu na to, że kronika parafialna nie była prowadzona w tych latach, a dokumenty Komitetu Kościelnego nie zachowały się, nie można nic bliżej powiedzieć na temat wzniesienia muru. 
Autorowi udało się dotrzeć do ciekawego zapisu mówiącego, kiedy i w jakich okolicznościach została wmurowana tablica informacyjna. Oto uroczystość ta odbyła się 16 października 1938 roku. Z inicjatywą przygotowania tej tablicy wystąpili członkowie sodalicji męskiej. Oni przygotowali stosowną tablicę i zaraz po mszy porannej zbierali składki na ten cel. „O godzinie 10 odbyło się zebranie wszystkich miejscowych stowarzyszeń w strażnicy. Poczem urządzono pochód do kościoła, w czasie pochodu przygrywała orkiestra”.

Podczas kazania, ks. Lichoniewicz mówił na temat tego, że wiara to mur i ukazywał, w jaki sposób Bóg czuwa nad naszym narodem. Jak się okazuje wstawienie tej tablicy miało głębszy cel, niż tylko upamiętnienie jego wzniesienia. I my gdy dzisiaj święcimy tę tablicę pamiętamy na te słowa na niej wyryte: Bogu na chwałę Ojczyźnie na wielkość, i w tę rocznice kiedy bracia nasi zza Olzy zostali przyłączeni starajmy się z wdzięczności dalej pracować na chwałę Bożą i Ojczyźnie na Wielkość. Po Mszy świętej sporządzoną księgę pamiątkową umieszczono za tablicą i zamurowano.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz