czwartek, 3 kwietnia 2014

Miejska Kasa Oszczędności - kwiecień 1911

    „Nowy Czas” zamieszcza relacje z posiedzenia rady miejskiej w Bielsku, podczas której podzielono zysk osiągnięty przez kasę oszczędnościową. W roku ubiegłym (1910) wyniósł on 64.399  koron. Czysty zysk podzielono nastepująco: Fundusz pensyjny urzędników kasowych otrzymał 5000 K; fundusz domu dla suchotników 1000 K, na spłatę długu budowy szkoły średniej 1500K, z budowy teatru 5000 K, z budowy szpitala 20.000 K, na inne cele szpitalne 8000 K, dla ubogich 10.000 K, na premie dla służących 200K, dla straży ogniowej 600 K, dla ewan. I kat. Stowarzyszenia pań po 350 K, dla czerwonego krzyża 3200 K, ostatek na inne humanitarne cele i pobory.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz