poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Sprawy osobiste cz. 2 kwiecień 1914


   W kronice żałobnej „Nowości Ilustrowane” podobnie jak inne gazety odnotowały śmierć namiestnika Gołuchowskiego. Pojawił się również nekrolog Juliusza Richtera.  

    Zamiany nastąpiły na stacji w Bielsku. Nadoficyał Jan Czekański, dotychczasowy zastępca naczelnika w Podgórzu-Płaszowie, mianowany został kierownikiem ruchu na stacji kolejowej w Bielsku. Pisma niemieckie bielskie zaznaczają, że p. Czekański jest Niemcem i nazywa się Hans Czekański. Ciekawe, czy p. Hans i w Podgórzu-Płaszowie jako Niemiec występował.
    Natomiast 18. i 19. kwietnia tutejszy zakład ewangelicki sióstr obchodził swoje doroczne zgromadzenie. W sobotę odbyło się zgromadzenie w sali gimnastycznej, gdzie ks. Jaquemar z Wiednia miał ciekawy i pouczający odczyt o uczynkach miłości niosącej pomoc biednym i potrzebującym w obrębie naszego ewang. kościoła w Austryi. Obrazy świetlne objaśniały odczyt. Było można oglądać na obrazach domy sieroce i ochronki, zakłady dla dziatwy, domy chorych i zakłady sióstr w Wiedniu, Gallneukirchen, Treffen, Waiern, Russiz w Nabrzeziu, Pradze, Stanisławowie i t. d. W niedzielę zostało do grona sióstr uroczyście przyjętych 9 nowych dyakonis, które ukończyły naukę swoją. Uroczystość odbyła się tym razem po raz pierwszy w kościele. — Dotąd bywała zawsze w sali zakładowej — w obecności przełożonej, obu starszych sióstr z Bielska i Cieszyna, kuratora Hoffmanna, zastępcy kuratora Zipsera i dawniejszego kuratora zborowego Roberta Bathelta i licznych zborowników.
Proboszcz miejscowy i kierownik zakładu ksiądz dr. Schmidt przemówił do sióstr na słowa ewang. Jana r. 13, w. 14. Po ślubowaniu na ręce ks. dra Schmidta zostały siostry do społeczności sióstr przyjęte. Po uroczystości przyjęcia odbyło się nabożeństwo, przy którem wygłosił kazanie ks. Jaquemar na słowa ew. Łuk. r. 12, w. 49. Kazanie budujące i cieple silne zrobiło wrażenie. Do podniesienia uroczystości przyczynił się chór mieszany, który pod batutą kantora Bocka odśpiewał piękny psalm, i gra mistrzowska na organach przez profesora Lubricha. Po uroczystości kościelnej odbył się wspólny obiad w zakładzie sióstr. Telegramy albo listy gratulacyjne nadesłali prezydent c. k. naczelnej Rady kościelnej, szef sekcyjny dr. Wolfgang Haase, superintendent ks. Olajcar, senior ks. Haase, starszy radca sanitarny dr. Hinterstoisser, starszy lekarz dr Schmidt i inni. 

1 komentarz:

  1. Dotyczy fotografii konduktu pogrzebowego Adama hr. Gołuchowskiego. Nie był on namiestnikiem Galicji, a marszałkiem Sejmu Krajowego. Był synem Agenora hr. Gołuchowskiego, trzykrotnego namiestnika Galicji, zm. w 1875 r.

    OdpowiedzUsuń