środa, 2 kwietnia 2014

Sprawy gospodarcze kwiecień 1911


    „Bielitz-Bialaer Anzeiger” informuje o niebezpiecznej tendencji w przemyśle bawełnianym na Śląsku, która doprowadziła do redukcji 20% przedsiębiorstw. Stało się to ze względu na ograniczenie zbytu towarów na Bałkany, które utrudniała zagranicz­na konkurencja oraz niekorzystne warunki kredytowe. Wprawdzie wyroby lniane wysyłano do USA, ale i tam zamówienia zmniejszyły się po wprowadze­niu nowych taryfach celnych. Przemysł jutowy natomiast notował nagłą podwyżkę cen surowców, lecz po redukcji zapasów zbyt zapewniały zamówienia przemysłu cukrowniczego i przetwórstwa zbożowego na worki jutowe. Również produkcja aksamitu, która miała przez długi okres dobry zbyt na Węgrzech, gdzie był chłonny rynek i rozbudzone luksusowe potrzeby teraz się załamał. Nadproduk­cja w wyrobie dzianin, którą notujemy już w roku 1909 spowodowała nagromadzenie zapasów, co obniżyło ceny, jednak silniejsza konkurencja węgierska na tamtejszym rynku i włoska na Bałkanach znacznie ograniczyła zbyt lub wręcz dopro­wadziła do jego ustania.
    Natomiast z gospodarczych informacji istotną jest ta mówiąca, że w Białej założono kółko rolnicze. Wybrano zarząd i zasady udziału w nim zainteresowanych. Poinformowano również, że „Spółka pomocy i ochrony narodowej w Bielsku” zakupiła od czeladników katolickich dom stojący obok Domu Polskiego. W tym też czasie wykorzystując powstały podczas rekolekcji zapał młodych rękodzielników zorganizowano „Ognisko polskich terminatorów w Białej” . W sprawę zaangażowali się nie tylko księża, ale również dyrektor gimnazjum Stein i dyrektor seminarium Bobak. Grupa około 60 osób spotykała się w niedziele w szkole polskiej im. Tadeusza Kościuszki. „Czas” nie kryjąc zadowolenia tak o tym pisał: Cieszyć się należy z tak pięknie rozpoczętego dzieła zwłaszcza w mieście fabrycznym jekiem jest Biała, do którego przybywają z różnych stron biedni terminiatorzy, wystawienia na obojętność i niewiarę.
    Natomiast Koło Tow. Szkoły Ludowej w Bielsku zapowiedziało, że wyda swoim nakładem w maju br. „Skorowidz dla kupujących Polaków”. Celem solidarnego poparcia polskich wytwórców i kupców nad Białka, żyjących w nader trudnych warunkach ekonomicznych i na­rodowych. Skorowidz ten będzie rozrzuco­ny wśród polskiej publiczności z gorącą zachętą popierania tych kupców, rękodziel­ników, przemysłowców, restauratorów i tp. — którzy w naszym Skorowidzu będą wymienieni. Obok części adresowej zawie­rać będzie wspomniana broszura artykuły rzeczowe, omawiające sprawy szkolnictwa ub. ruchu zawodowego, ojczystego handlu, przemysłu, rękodzieła i. t. d. Jeżeli ktoś życzy sobie być umieszczo­nym w spisie poleconym przez nas — prosimy uprzejmie o przesłanie nam do­kładnego adresu i określenia rodzaju przed­siębiorstwa — najpóźniej do 20. kwietnia br. Na koszta opracowania i druku należy przestać przekazem równocześnie 2 kor. Czysty dochód, jakiby się później ewentu­alnie okazał przeznaczamy na cele Koła TSL. w Bielsku. Będąc przy sprawach oświatowych trzeba przypomnieć, że ogłoszono terminy matur, które mają być poprzedzone, trzy tygodnie wcześniej, egzaminem pisemnym. W Żywcu w szkole realnej ma się on odbyć 29 maja. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz