wtorek, 22 kwietnia 2014

Śpiew zakłóca spokój - kwiecień 1914


     Tradycyjnie w okresie wielkanocnym katolicy obchodzą tzw. święcone. Taką też uroczystość zorganizowali Polacy w „Czytelni Polskiej” w Białej. Po tradycyjnej modlitwie i spożyciu skromnej przekąski zebrani licznie Polacy zaśpiewali najpierw pieśni wielkanocne, a potem patriotyczne. W tym momencie do lokalu wpadł policjant. Nie wiemy, czy patrolujący przy placu Franciszka policjant czuł się samotny w ten wieczór i poczuł się urażony, że jego nie zaprosili, czy też może zebrani za bardzo fałszowali. Stróż porządku
Nakazał zebranym aby przestali śpiewać, gdyż zakłócają spokój publiczny i nie dają ludziom spać. Tu zaznaczyć wypada, że „Czytelnia” zajmuje całe drugie piętro domu, stojącego przy wolnym placu, pod nią na 1. piętrze są biura Banku krajowego i Tow. zaliczkowego, a na parterze lokal restauracyjny i „Sokół”. Nikomu więc śpiewy nie mogły szkodzić. „Czytelnia” istnieje przeszło 40 lat i corocznie obchodzi różne rocznice i uroczystości śpiewami. Dopiero teraz doczekała się upomnień ze strony policyanta. Ponieważ tenże poważył się nadto wejść do zamkniętego lokalu aż na II. piętro, wniesiona będzie przeciw niemu skarga o nadużycie urzędowe. Łatwo się domyślić, że to zakłócenie ciszy zostało zanotowane przez władze miejskie i skierowane do sądu. W tych okolicznościach Polacy z dużą obawą przystąpili do organizacji tegorocznych obchodów 3 maja. Przedstawili ich program i zachęcali do zakupu stosownych emblematów.  
    Bez takich przeszkód swoje święcone 26 kwietnia w Bielsku zorganizowały TG „Sokół” oraz TSL. W domu ludowym w Leszczynach polskie towarzystwa świętowały  19. kwietnia.  W tym tez dniu Towarzystwo im.św. Salomei urządziło wielka wentę fantową, na dochód ochronki polskiej im. Hr. Andrzeja Potockiego. Początek o godzinie 2. oopołudniu. Wenta ta odbędzie się w auli Seminaryum TSL, przy ulicy Komorowickiej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz