wtorek, 29 kwietnia 2014

Sprawy oświatowe - kwiecień 1914

    Regularnie przeglądając prasę i notatki dotyczące oświaty stale, co najmniej od dwóch lat, informuje o kwestii upaństwowienia gimnazjum w Białej. Prawna i polityczna batalia w tej sprawie zataczała to coraz to nowe koła w myśl zasady by „gonić króliczka”, ale go nie złapać. I chociaż stosowne urzędy i politycy ogłaszali kolejne daty upaństwowienia, to ciągle wszyscy dreptali w miejscu. Teraz ministerstwo, które wniosek oczywiście słownie bardzo popiera, przekazało, że szkoła zostanie upaństwowiona gdy TSL zobowiążę się aby przekazać nieopłatnie lokale w budynku im. Tadeusza Kościuszki. Ministerstwo zażądało również przekazania wszystkich urządzeń i zbiorów naukowych tej palcówki, a gdy zostaną spłacone rady długów zaciągniętych na budowę również i cały budynek.  Te informacje jasno pokazują, że przeciąganie liny w tej sprawie potrwa jeszcze długi czas. 
    We wtorek 21. kwietnia odbyło się w auli Seminarium TSL doroczne Walne zgromadzenie Koła im. króla Władysława Jagiełły w Białej. Zgromadzenie rozpoczął przewodniczący prof. Podgórski.  Po odczytaniu i przyjęciu protokołu przystąpiono na wiosek p. Matuszewskiego wprost do dykusyi nad sprawozdaniem, które członkowie poprzednio drukowane otrzymali. Sprawozdanie przyjęto do wiadomości, a zarządowi na wniosek Dyr. Steina członka komiski, rewizyjnej udzielono absolutoryum. Przy wnioskach i interpelacyach podniósł jeden robotników, że praca Koła w ostatnim o ile chodzi o odczyty po powiecie, osłabła, że czuć, iż w. Kole jest mniej pracowników, niż było poprzednio, zwłaszcza daje się odczuwać ubytek Dr. Mikułowskiego. Zwrócono również uwagę na zbyt imała ilość członków na walnem zgromadzeniu, bo tylko około 40 osób. podano gdy w poprzednich latach liczba zebranych dochodziła do 80.
Przewodniczący w odpowiedzi wyjaśnił, że przyczyna tego zjawiska Jest spóźniony termin Walnego Zgromadzenia, pogoda jaka panuje, a wreszcie brak walki w kole i o koło co po inne lata wywołało zbieganie się ludzi, dla wyborów, do zarządu. P. Sobocińska, p. Dzuś i p. Dziębaj omawiali kwestye. przysporzenia dochodów Kołu, na co odpowiadali p. Jaślar i (przewodniczący, p. Lelakowski kierownik czytelni w Komorowicach zapytywał o regulamin dla czytelni, i prosił, aby takowy sporządzić i czytelnikom rozesłać.
   Po wyczerpaniu dyskusji na wniosek p. Barcika wybrano komisyę matkę, a wniosek tejże co do proponowanych osób do Zarządu przyjęto jednomyślnie. Da Zarządu na r. 1914 weszli jako przewodniczący p. Józef Piasecki, jako zastępca p. Dr. Mikulski, sekretarz p. Adam Wodziczko. zastępca Edward Türschmid, skarbnik p. Adam Dziębaj. zastępca Zygm. Podgórski. Do wydziału weszli: pp. Amalia Sobocińska, Marya Razmarynowiczowa, Bronisława Dąbkowska, Zofia Pszonowa, Alfred Horodyski, ks. Władysław Mączyński, Jani Leopold Deiimel, Ignacy Stein, Eugeniusz Dzuś, Karol Eajkiś, Stanisław Pszon. Do komisyi rewizyjnej wybrano: pp. Dr. Jana Mycińskiego Jana Gajewskiego, ks. Dr. Stanisława Domasika,  Wawrzyńca Bieńka, Józefa Góraka.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz