środa, 23 kwietnia 2014

„Biblia pauperum” najbardziej efektywna - kwiecień


    Nowoczesne nauczanie poprzez wykłady z wykorzystaniem przeźroczy był też często stosowany przez tutejszych ewangelików. Jedną z takich prelekcji był: odczyt połączony z obrazami świetlnemi na temat »życie i działanie dra Marcina Lutra«. W wieczorku brała szczególnie dziatwa szkolna liczny udział. Nauczyciel fachowy Schoppa pokazywał obrazy a nauczyciej przy szkole ćwiczeń Paweł Piesch podał objaśnienia. Z zysku czystego zakupi się nową seryę obrazów, aby ją częściej, jak obrazy z życia Lutra, dziatwie wystawić. Jest to dobry środek ilustracyi i wychowania dziatwy, godny naśladowania. Obrazy świeckiej i religijnej treści przyczyniają się nie mało do tego, aby materyał naukowy pogłębić, dla pamięci przystępniejszym uczynić i umysłowy widnokrąg dzieci rozszerzyć.
3. kwietnia TG „Sokoł” i TSL w Bielsku zorganizował wieczór upamiętniający bitwe pod Racławicami. Natomiast 4 kwietnia w wielkiej sali strzelnicy miejskiej odbył bardzo ciekawy i pouczający odczyt. Wykład uniwersyteckiego profesora teologii dra Rud. Knopfa o życiu i kulturze starych Egipcyan na podstawie odkrytych papierów, staraniem arcyksięcia Rainera nabytych i stanowiących ważny zabytek nadwornej biblioteki z czasów dawniejszych. Słowom towarzyszyć będą obrazy świetlne. Odczyt jest niby pożegnaniem się znakomitego profesora z gronem swych tutejszych przyjaciół, gdyż po świętach wielkanocnych z półroczem Iatowem obejmuje nową posadę profesorską w Bonn, dokąd został powołanym.  
W tym samy dniu Kółko śpiewackie ,,Sokoła” w Białej urządziło w sali hotelu pod „Czarnym Orłem” koncert z współudziałem artystów z Krakowa pp.: Adama Hermana, skrzypka, Zygmunta Dygata, pianisty i Edmunda Rudnickiego, art. dramatycznego, oraz chóru męskiego i mieszanego towarzystwa. Początek o godzinie 8. wieczorem. Program koncertu:
1) Rudnicki: „Hasło”, Walewski: „Słowiczku mój” -— Chór męski Towarzystwa.
2) Grieg: „Sonata e-mol“, Chopin: „Valse e-mol“ — Zygmunt Dygat. 3) Mendelsobn: „Andante z koncertu skrzypkowego, Rudnicki: „Pierwsze spojrzenie" — P. Adam Herman. 4. Moniuszko: „Powrót taty” Chór mieszany z tow. fortepianu. 5. Moniuszko: Polonez z op. „Straszny dwór” Kwartet solowy Towarzystwa. 6. Z dawnych tańców a) Lullv „Gayotte” A663) b. Kuhlari „Walc” A786) c) Kreisler „Dawny taniec wiedeński” — P. A. Herman. 7. „Piosnki stylowe" P. Edmund Rudnicki 8) Rzepko: „Kołysanka”, Halery: „Straż nocna” — Chór mieszany Towarzystwa.
„Nowy Czas” zapowiadał: Jak corocznie bywa, tak i tego roku odbędzie się w wielki piątek po południu o godzinie 5. w tutejszym kościele wielki kościelny koncert z udziałem chóru mieszanego i dobrze wyszkolonych muzyków. Słynnego mistrza Bethovena oratoryum będzie wystawione. Miłośników śpiewu i muzyki czeka doborowa biesiada duchowa. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz