poniedziałek, 3 lutego 2014

Sprawy oświatowe i kulturalne- styczeń 1914

    Koło TSL im. Króla Władysława Jagiełły podjęło z Nowym Rokiem w dalszą akcje odczytową, przerwaną na dwa tygodnie z powodu Świąt. We czwartek 8. stycznia odbyło się w auli Seminarium TSL odczyt profesora Władysława Kusia „O działalności wody” z (obrazami świetlnymi). 12 stycznia natomiast na powszechne życzenie słuchaczy profesor Zygmunt Podgórski przedstawił wykład o „O ostatnich wojnach bałkańskich.
    W Żywcu natomiast Uniwersytet Ludowy wznowił swoją działalność wykładem prof. Jarosza, który 11 stycznia wygłosił wykład pt. Sprawa Śląska Cieszyńskiego.
Również Uniwersytet Jagielloński ogłosił za nową seryę powszechnych wykładów uniwersyteckich. Program na styczeń, luty i marzec przedstawiał się następująco:
    Dnia 25. stycznia: Ewa Łuskina: Idea własnego domu; dnia 1. lutego: Dr. Antoni Mikulski: Tadeusz Czaeki i Ateneum wołyńskie, dnia 8. lutego dr.. Maryan Szyjkowski: Narodziny poezyi Mickiewicza, dnia 15. lutego Józef Piasecki: Istota piękna i sztuki, dnia 22. lutego Zygmunt Podgórski: Pessymistyczne poglądy na. dzieje Polski, dnia 1. marca Dyrektor Ignacy
Stein: Z życia języka, dnia 8. marca Adam Wodziczko: „Genezis z Ducha" Juliusza Słowackiego, dnia. 15. marca kloc. Uniw. Jagiellońskiego dr. Jerzy Smoleński: O lądach i morzach, dnia 22 prof. Uniw. Jag. dr. Tadeusz Grabowski: Krytyka literacka w Polsce za czasów Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego.
    Wykłady odbywają się w auli Seminaryum Tow. Szkoły Ludowej. Początek zawsze o godzinie 6. wieczorem. Wstęp 20 halerzy; dla uczniów i uczennic 10 halerzy.

Styczeń to też tradycyjnie okres Bożo Narodzeniowych tradycji. 13 stycznia Katolickie Stowarzyszenie rękodzielników w Białej urządziło „Jasełka”. 10 stycznia towarzystwa polskie Koło TSL i „Sokół” w Domu Polskim zorganizowały opłatek. Wcześniej 6 stycznia Kółko Rolnicze i TSL z Leszczyn podzieliło się opłatkiem. Jednocześnie poinformowano: W najbliższych dniach odbędzie się lustracya sklepu miejscowego Kółka rolniczego założonego przed trzema laty przez dyrektora Czarneckiego i pp. Frydla i Magę. Panowie ci rozbudzili w Leszczynach, które uchodziły za zgermanizowane życie narodowe, stworzyli szereg instytucyi, a przedewszystkiem doprowazdili do budowy własnego domu, który stał się ośrodkiem dla ludności polskiej.
    Miejscowe towarzystwa polskie rozwijają żywą działalność kulturalno-oświatowa. Wystawiono „Betleem Polskie” Rydla i „Śluby panieńskie” Fredry. Jak również zapowiedziano, że 10. lutego odbędzie się w Białej w hotelu pod Czarnym Orłem zabawa taneczna, z której dochód przeznaczono na utrzymanie polskiej Bursy dla młodzieży tutejszych szkół średnich. Początek o godz. 8-mej wieczór. Ze względu na piękny cel komitet urządzający prosi o jak najliczniejszy udział. Ceny biletów: dla jednej osoby 3 korony, bilet familijny 6 K.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz