czwartek, 20 lutego 2014

Ochronka w Białej – luty 1913

    Chociaż luty to czas karnawału, to jednak w prasie nadal pojawiają się informacje związane z okresem Bożego Narodzenia. „Nowości Ilustrowane” na przykład zamieszczają informacje o działalności Towarzystwa Dobroczynnego im. św. Salomei w Białej. Redakcja nie tylko opisuje działającą tutaj ochronkę im. hr. Andrzeja Potockiego, ale zamieszcza kilka zdjęć z jasełek jakie przygotowali podopieczni z tej placówki.
    Natomiast „Dziennik Cieszyński” teraz dopiero znalazł miejsce aby zamieścić informacje o opłatku „Bratnia Pomoc” w Mikuszowicach.  Stowarzyszenie to w niedzielę 5. stycznia urządziło Towarzystwo Opłatek we własnym lokalu. Na program złożyły się śpiewy kolęd, przemówienia i zabawy towarzyskie. Zarząd Koła TSL w Białej na łamach gazet zamieścił podziękowanie ofiarodawcom, którzy szczodrymi datkami przyczynili się do obdarowania dzieci polskich w Białej na Gwiazdkę. Obdarowano ze szkoły ćwiczeń ze szkoły Kościuszki, ze szkoły żeńskiej i ze szkoły przemysłowej uzupełniającej razem 260 dzieci. Rozdzielono 110 par bucików, 66 sukienek, 55 surdutów i 28 par spodni.
Dużym wydarzeniem kulturalnym był koncert w wielkiej sali „Pod Czarnym Orłem”. Tam 9 lutego odbył się nadzwyczaj urozmaicony koncert krakowskich artystów p. Wandy Hnedrichówny (sopran) p. Kaz. Ludwiga (baryton), p. Karola Urbanowicza (bas) przy akompaniamencie prof. B. Wallek-Walewskiego. Prasa pisała: Widownia była cała zajęta gośćmi z miejsca i okolicy. Zespół artystów niezwykle harmonijny obdarzył słuchaczów zachwycają cemi produkeyami.
    Sczególny poklask zyskał sobie prof. Ludwik i p. Hendriehówna, którzy zadziwili nie tylko pięknym głosem i wielką techniką ale i subtelnem wykształceniem artystycznem P. Urbanowicz, talent basowy niezwykły nie mógł rozwinąć przed widownią całej piękności i potęgi swego głosu, albowiem był poważnie zachrypnięty z przeziębienia.
   Powodzenie ostatniego koncertu powinno zachęcić naszych artystów z Krakowa do częstszych wycieczek na kresy zachodnie z polską Muzą, celem krzepienia walczących braci właśnie o niezależność i byt polskiej kultury.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz