poniedziałek, 24 lutego 2014

Sprawy gospodarcze na Radzie Gminy w Białej– luty 1913
   Na lutowej Radzie Miejskiej w Białej uchwalono wybudować gmach kino teatru. Budynek za 78.000 K ma stanąć obok gmachu miejskiej kasy w Białej. Troczę inne sumy podaje niemiecka „Silesia”: W dalszym toku radny dr Plessner, w imieniu komisji prawnej, finansowej i budowlanej  poinformował o projekcie utworzenia miejskiego kinoteatru, na którego prowadzenie gmina posiada już koncesję. Komisja poleciła realizację projektu i budowę po wysłuchaniu ekspertów. Jako miejsce budowy polecone zostały nieruchomości na wschodnim końcu Augasse (ul. Nad Niwką) nr 73, 74 i 75, zakupione przez Kasę Oszczędności za 53 178 Koron. Nadto, kosztem 8000 Koron, potok Niwka będzie musiał być zasklepiony na 25 metrów w dół poniżej mostu ratuszowego i przykryty ogrodami. Wejście do kina powinno następować bezpośrednio z mostu na Niwce. Budowla powinna pomieścić 528 osób, w 24 lożach, 60 miejscach w parterze, 80 na pierwszych, 120 drugich i 145 trzecich miejscach siedzących, 40 na pierwszych i 60 na drugich miejscach stojących. Warunki budowy zostały oszacowane na 60 000 koron. Wydatki na ogrzewanie zostały przyjęte w wysokości 5000 K. Przyjmując wysokie koszty utrzymania, po 360 dniach sezonu, corocznego czystego zysku, wpłynie przypuszczalnie co najmniej 30 000 K. Oczekuje się dochodu brutto 85 000 K, z czego akurat po potrąceniu oprocentowania i amortyzacji powinno zostać 30 000 K. nadwyżki. Komisja wniosła także aby uchwalić: budowę i prowadzenie kina miejskiego, kupno przez Kasę Oszczędności trzech nieruchomości za 57 178 K., budowę kinoteatru za 65 000 Koron z przekazaniem kierownictwa budowy zgodnie z nagrodą Austriackiego Stowarzyszenia Inżynierów i Architektów panu inżynierowi Corazzy z Igławy; wyłożenie 8000 K na zasklepienie potoku Niwka, pokazywanie tylko i wyłącznie spektakli kinowych i wykorzystanie spodziewanego zysku na cele tutejszych biednych. Jako pierwszy mówca przeciwko temu przemawiał radny Kohn, za projektem przekonująco radny Scholz, G. Hess i burmistrz Wenzelis, ostatni z powodu wywołanych zachęcających pytań. W szczególności bardzo skutecznie za projektem przemawiali radni Scholz i Strzygowski. W przeprowadzonym głosowaniu całe zgromadzenie, za wyjątkiem radnego Kohna, głosowało za przedsięwzięciem. Równą liczbą głosów podjęta została uchwała o zakupie gruntu przez Miejską Kasę Oszczędności.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz