piątek, 21 lutego 2014

Sprawy gospodarcze na Radzie Gminy w Bielsku – luty 1913

    Również posiedzenie Rady miejskiej w Bielsku, które odbyło się 20. lutego 1913 zajmowało się sprawami gospodarczymi. Uchwalono subwencję roczną 150 K dla Krajowego instytutu popierania drobnego przemysłu i rękodzieła w Opawie. Pobieranie opłat targowych wydzierżawiono p. Gustawowi Hoinkes, cukiernikowi w Bielsku za 2400 K rocznie. Radca Dr. Stefan stawia wniosek nagły aby znieść poprzednią uchwałę Rady miejskiej odnośnie do pobierania opłat od wódki według stopni alkoholometrowych a zostawić wymiar dawny t.j. 12 K od hektolitra wódki bez względu na jej siłę alkoholowa. Wymierzanie opłat według stopni alkoholowych — zdaniem mówcy byłoby bardzo kosztowne i z wieloma trudnościami połączone. Wniosek ten przyjęto. Następnie po załatwieniu kilku drobnych spraw uchwalono nową ustawę gminną odnoszącą się do wynajmu i do wypowiadania mieszkań.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz