środa, 2 października 2013

Sprawy osobiste - październik 1911

   Pierwszą informacją z regionu w październiku jaką zamieszcza „Gwiazdka Cieszyńska” to wiadomość, że Kazimierz Chłapowski został nominowany na nadkomisarza w starostwie w Białej. Natomiast Karol Berger i Paweł Pustówka zostali mianowani oficjałami. Na wizytacji sądu powiatowego bawił w Białej prezydent sądu obwodowego dr Franciszek Bujak. Nominacje na sędziego przy sądzie powiatowym otrzymał dr Jakób Lehrfrenund. Również sędzia dr Wiktor Mozer w Bielsku został minowany sędzią powiatowym. Stałym budowniczym został Hugon Rössler. Helene Ruff i Margaretę Bobretzką zamianowano stałemi freblankami, a Jan Wenzelisa stałym pomocnikiem kancelaryjnym. Srebrne wesele obchodzili Adolf Bichterle z żoną Marią z domu Schmidt. Konsystorz krakowski dokonał zamian duchownych: Ks. Antoni Kudłacik został wysłany do Hecznarowic, ks. Franciszek Błahut do Osieka, ks. Jakób Fijał do Kóz, a do Bestwiny skierowano neoprezbitera ks. Józefa Gacka. Również na żywiecczyźnie ks. Michał Królikowski z Gilowic poszedł do Łopusznej. Do  Rajczy skierowano Franciszka Warmudza, a do Cięciny ks. Józefa Wróbla. Natomiast administracja superintendentury informowała, że po śmierci dr Krzywdonia, administrację diecezji powierzono dr Szmidtowi. To on przewodniczył egzaminowi praktycznemu z teologii, w którym sprawdzili swoją wiedzę: Józef Gabryś, Hugon Gerstberger, Józef Hromadka i Józef Kulik. Zmiany nastąpiły również na koleji do Żywca trafił starszy oficjał Jan Kopietz, oficjał Mieczysław Dąbrowski oraz aspirant Jan Sosin.
    Dużym echem odbiło się nabożeństwo żałobne jakie odbyło się 17 października w Białej za duszę śp. J.Em. kardynała Jan Puzynę. Castrum doloris rzęsiście oświecone przybrano insygniami biskupimi, palmami i kwiatami. Na uroczystości zebrała się cała lokalna społeczność.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz