czwartek, 10 października 2013

Sprawy edukacyjne cz. 2 październik 1911

    „Wieniec i Pszczółka” szczegółowo przedstawia plan odczytów zorganizowanych przez TSL. Jak również krótko wzmiankuje otwarcie drugiej szkoły podstawowej w Łodygowicach. Dnia 24 września, w niedzielę, odbyło się tu o godz. 5-tej po południu poświęcenie szkoły ludowej. Na uroczystość tę zaproszono sporo gości z szanownej inteligencyi, a między nimi i p Cezara Hallera. Owego posła z przywłaszczo­nym mandatem. Dla przypomnienia informacja, że wspomniany poseł Haller startował z list protegowanych przez namiestnika i na Żywiecczyźnie w kilku obwodach, jak podają ówcześni, głosy oddane na posła Macieja Fijaka ostatecznie zostały przypisane Hallerowi. W tym czasie Towarzystwo Szkół Ludowych zorganizowało zjazd w Nowym Sączu. Tam 400 delegatów omawiało kierunki działania i podejmowało uchwały między innymi o tym, aby zostało upaństwowione gimnazjum w Białej.
    Ważnym wydarzeniem związanym z edukacją, była konferencja nauczycieli z okręgu bielskiego zorganizowana w sali gimnastycznej miejskiej szkoły niemieckiej. 16 października po nabożeństwie przedstawiono referat pt. O najnowszym podręczniku dla nauki rachunków w klasie IV, który wygłosił kierownik szkoły w Kozach Kiełbasa. Kulminacyjną częścią konferencji była lekcja praktyczna p. Pawełkównej w I klasie dziewcząt szkoły niemieckiej. Nauczycielka prowadziła naukę rachunków przy pomocy patyczków w zakresie liczby 10 i części składowych dziesiątki, następnie zademonstrowała naukę samogłosek i zgłoski „n” przy pomocy patyczków oraz pudełek z literami, urozmaicając jeszcze naukę śpiewem dla wytchnienia zajęła nauczycielka dziewczęta naśladowaniem gry na skrzypcach oraz zabawy lalki.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz