środa, 3 lipca 2013

Sokole święto w Białej lipiec 1911


    Lipcowe gazety rozpoczynają swoje informacje od relacji z poświęcenia sztandaru TG „Sokół” w Białej. Najdłuższą relację zamieścił „Dziennik Cieszyński”, który w podniosłych słowach pisał: Około godziny 11-ej na miejscu zbiórki, którym był plac zabaw i ćwiczeń gimnastycznych młodzieży szkolnej, uformował się olbrzymi pochód, złożony z drużyn sokolich oraz miejscowych i okolicznych stowarzyszeń, wreszcie z publiczności, która ponadto towarzyszyła pochodowi na całej przestrzeni nieprzerwanym szpalerem. Pochód przerywały orkiestry, między którymi wiodła prym krakowska muzyka sokola. Na rynku zwrócone frontem do czytelni polskiej, gdzie znajdował się sztandar- ustawiły się drużyny w szeregi kolumn, wypełniając zupełnie wielki, kwadratowy plac. Wśród ciszy i wzruszającego oczekiwania wyniesiono sztandar, poczem pochód ruszył ku Kościołowi. U drzwi kościoła dokonano uroczystości poświęcenia oraz wbito kilka pierwszych gwoździ w imieniu ojców chrzestnych: J.E. Zaleskiego, namiestnika Bobrzyńskiego, marszałka Badeniego, ministra Głąbińskiego, prezesa koła polskiego dr Łazarskiego, prezesa związku Fiszera, arcybiskupa ks. Bilczewskiego, biskupa ks. Wład. Bandurskiego i innych.    W trakcie Mszy świętej śpiewał chór sokoli, a po jej zakończeniu uczestnicy przeszli na obiad do hotelu pod Czarnym Orłem, gdzie do wspólnego posiłku zasiadło 500 osób. „Kurier Lwowski” wspominał obszernie początki tej organizacji w Białej: Przed laty jedenastu, gdy Niemcy głosili, że Biała jest miastem czysto niemieckim, gdy gnębili Polaków, tłumiąc każdy odruch uczucia narodowego, staraniem dra Bogdanka i kilku ludzi pracy na polu narodowy zawiązało się w Białej „Polskie Tow. Gimn. Sokół” Dr Bogdanek z współtowarzyszami zakładając to Towarzystwo miał na mysli obudzenie ducha narodowego w narodzie polskim, który gnębiony przez Niemców, zaczął ulegać przemocy krzywdzicieli. Rozpoczął dr. Bogdanek walkę narodową o święte nasze prawa, ale walkę kulturalną, walkę przez uświadamianie i kształcenie ludu wiejskiego i robotniczego, walkę uczciwą przez niesienie kagańca oświaty w każdym kierunku.  Po południu tradycyjnie odbyły się pokazy sprawnościowe druhów oraz rajd kolarski. W uroczystości liczny udział wzięły straże pożarne z Bystrej, Ło­dygowic, Godziszki, Kęt oraz stowarzyszenia rękodzielnicze i robotnicze z Białej, Żywca i Jasienicy, jak również liczne zastępy sokolstwa pol­skiego z terenu Galicji i Śląska.
Natomiast wieczorem na boisku długo rozbrzmiewała muzyka taneczna. Zakończyły ją świetlne rakiety siejące po ściemniałym stropie niebieskim deszcz złotych iskier.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz