sobota, 6 lipca 2013

Car zawsze aktualny

Bywają rozporządzenia, które dzięki swej prostocie, są aktualne do dzisiaj. Oto jedno z nich: 


Podwładny powinien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszyć przełożonego.

    • Подчинённый перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальства. (ros.)
Źródło: zarządzenie z 9 grudnia 1708 roku cara Piotra I Wielkiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz