poniedziałek, 15 lipca 2013

Dla dobra dzieci

    „Dziennik Cieszyński” w lipcu 1911 roku poinformował, kto zdał maturę w gimnazjum bielskim i w szkole realnej. Będąc przy sprawach oświatowych warto odnotować, że: Najskromniejsze i cicho a spokojnie pracujące w Białej „Towarzy­stwo św. Salomei" po zaledwie dwuletniej działalności dokonało najważniejszego dzie­ła, jakie dotychczas powstało w Białej. Oto już. z dniem 1. sierpnia br. a więc za trzy tygodnie otwarta zostanie w Białej, przy ulicy imienia Hetwerowej: Ochronka polska dla ubogiej dziatwy pod kierownictwem polskich zakonnic: Panien Felicyanek. Ochronka przyjmie od 15. sierpnia na razie około 30 do 40 dziatek, a kierowniczki ochronki, Matki Felicyanki zajmą się też niezawodnie opieką nad tutejszemi robo­tnicami i niewiastami. „Czas” zamieścił również sprawozdanie z działalności Towarzystwa Szkół Ludowych z którego wynika, że w ubiegłym roku seminarium i gimnazjum w Białej zostało dofinansowane sumą 74.863 koron w ramach wsparcia szkoły polskiej w gminach, gdzie groziła germanizacja przez placówki Schulvereinu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz