czwartek, 9 lipca 2015

Warto tam być

WSPÓLNY PROJEKT PARAFII P.W. ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA
W RYCHWAŁDZIE
I TOWARZYSTWA NAUKOWEGO ŻYWIECKIEGO


    Projekt „Konserwacja i wystawa stała najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów Parafii p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Rychwałdzie”
    Dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Koszt projektu: 44.500 zł, dofinansowanie z MKiDN: 29.500 zł


    Projekt „Konserwacja i wystawa stała najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów Parafii p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Rychwałdzie” ma na celu: konserwację 6 obrazów pochodzących ze zbiorów rychwałdzkich, stworzenie wystawy stałej w świątyni oraz wydanie publikacji promującej.
    Konserwacja będzie dotyczyła dzieł jak dotąd nieprezentowanych i nieopisanych
w literaturze. Są to Stacje Krzyżowe (stacja nr I, II, III, VII) autorstwa Antoniego Chrząstkiewicza z 1826 r., Św. Franciszek autorstwa Wincentego Chrząstkiewicza z 1860 r. oraz Św. Marek  – autorstwa anonimowego z XVIII w. Obrazy Antoniego Chrząstkiewicza (1790-1870) i jego syna Wincentego (1821-1889) należą do najwybitniejszych dzieł regionalnego malarstwa żywieckiego XIX w. Artyści należeli do grona najbardziej znanych i wziętych malarzy pogranicza polsko-słowackiego swoich czasów, a ich prace można dziś znaleźć się w muzeach w Cieszynie, Bielsku-Białej i Żywcu oraz w wielu kościołach i kaplicach na ziemi żywieckiej i suskiej. Pojedyncze przykłady dzieł tych artystów znajdują się również w zbiorach Galerii Lwowskiej na Ukrainie oraz Galerii Orawskiej w Dolnym Kublinie na Słowacji. Z kolei obraz św. Marka jest znakomitym przykładem anonimowego dzieła dotychczas słabo poznanych malarzy żywieckich z XVIII w. Wszystkie obrazy stanowią własność sanktuarium, nigdy nie były poddawane żadnym zabiegom konserwatorskim, jak również nigdy nie były udostępniane szerszej publiczności.  Projekt ma także na celu przybliżenie mieszkańcom regionu, jaki i pielgrzymom z Polski i innych krajów jak dotąd nieznanych obrazów oraz pamiątek na nowej wystawie stałej w sanktuarium oraz przybliżenie biografii artystów, zwłaszcza rodziny Chrząstkiewiczów. Finał projektu odbędzie się 18.07.2015 r. (sobota) we Franciszkańskim Domu Formacyjno-Edukacyjnym (ul. Franciszkańska 10 w Rychwałdzie). W godzinach 11.00-11.45 projekt i prace konserwatorskie podsumują: o. dr Bogdan Kocańda OFM Conw, mgr Dorota Firlej
i mgr Małgorzata Mietlicka. O godz. 12.00 nastąpi uroczyste otwarcie wystawy stałej w świątyni wraz z oprowadzaniem po wystawie i promocją wydawnictwa.  Uroczystości te odbędą się w dniu szczególnym dla parafii - w przeddzień 50. rocznicy koronacji koronami papieskimi Cudownego Obrazu Matki Bożej Rychwałdzkiej.
    Koordynator projektu i autor scenariusza wystawy – mgr Dorota Firlej (historyk sztuki, prezeska TNŻ), konserwacja 6 obrazów - mgr Małgorzata Mietlicka (konserwator dzieł sztuki),
wizualizacja graficzna projektu i aranżacja wystawy - mgr Bożena Formas-Mądry (artysta plastyk).
WARTO tam BYĆ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz