poniedziałek, 6 lipca 2015

Poczty Polowe Manterysa    Właśnie na rynku wydawniczym pojawiał się najnowsza książka Janusza Manterysa pt. Austro-Węgierskie poczty polowe na ziemiach polskich w czasie I. Wojny światowej. Ledwie tylko pokazała się na rynku wydawniczy i natychmiast uzyskała na Międzynarodowej Wystawie Filatelistycznej Hunfila w Budapeszcie Złoty Medal w klasie literatury..
    Publikacja jest pierwszą w Polsce, tak obszerną, pracą na temat austro-węgierskich poczt polowych funkcjonujących na ziemiach polskich. Dotychczas pojawiały się w prasie filatelistycznej jedynie artykuły poświęcone nielicznym pocztom polowym. Brakowało szerokiego opracowania w formie zwartej.
   Książka została opracowana na podstawie źródeł zagranicznych, w szczególności na austriackiej monografii wydanej w okresie międzywojennym pt. „Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914-1918”, publikacjach Herwiga Rainera „Stempel-Handbuch der K.u.k. Feldpost in Österreich-Ungarn 1914-1918”, Heinza Nagla „Katalog der k.u.k. Feldpostämter und deren Einsatzgebiete mit Truppen und Kriegsereignissen” oraz autorskich badaniach przesyłek poczty polowej w liczbie ok. 9000.
W książce zaprezentowano szeroką wiedzę dotyczącą każdej z ponad 300 poczt polowych, które są jej przedmiotem. Wiedza ta przedstawiona jest w formie tabelarycznej i odnosi się do formacji obsługiwanych przez poszczególne poczty polowe, typów używanych stempli, okresu ich stosowania, w tym na ziemiach polskich, używanych znaków polecenia, wartości, lokalizacji poczty polowej. Publikacja przedstawia nieznane dotychczas datowniki poczt polowych w liczbie 24.
Oprócz informacji dotyczących poczt polowych o określonym numerze, w książce zaprezentowana jest wiedza na temat znaków pocztowych stosowanych w działajacych na ziemiach polskich zbiornicach poczty polowej w pociągach, używanych przez konduktorów poczty polowej, sortownie i pośrednictwa.
    W publikacji zaprezentowano blisko 1000 ilustracji, przy nieznacznie różniących się podtypach datowników pocztowych zastosowano przybliżenia. Pod koniec książki znajduje się wykaz wszystkich formacji, które były na ziemiach polskich obsługiwane przez poczty polowe, wraz z informacją, które poczty polowe zajmowały się ich obsługą. Dla ułatwienia korzystania
z książki osobom nie znającym języka polskiego, niektóre rozdziały zostały przetłumaczone na język niemiecki oraz wprowadzono do opracowania słownik polsko-niemiecki często powtarzająch się zwrotów. Książka liczy łącznie 312 stron formatu A4, posiada 12 stronicową wkładkę kolorową oraz twardą oprawę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz