piątek, 3 lipca 2015

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Żywcu


    21 czerwca br. w kościele Przemienienia Pańskiego w Żywcu,  odbyła się promocja książki
Przemysław Dyrlagi pt. Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Żywcu., która okazała się jako Rocznik Towarzystwa Naukowego Żywieckiego, tom 4. Jest to kolejna pozycja, która poszerza naszą znajomość lokalnej historii. Warto ją mieć, a oto kilka zdań ze wstępu:

    Żywiecki kościół pw. Przemienienia Pańskiego stojący wśród cmentarza na górze Borkowskiej (zwanej też dawniej Moszczanicką, a dziś Burgałowską) wiąże się nierozłącznie z dziejami miasta. Wśród związanych ze świątynią postaci znajdujemy bowiem tak znakomite osobistości jak wielki kronikarz i fundator pierwszego, jeszcze drewnianego kościoła, wójt Andrzej Komoniecki; burmistrz Jan Giercuszkiewicz, za którego miasto wyłamało się spod władzy Wielopolskich, uzyskując samodzielność czy ks. Franciszek Augustin, kronikarz, budowniczy, projektant obecnego kościoła i założyciel istniejącego do dziś wokół niego cmenatrza. Kościół ten zasługuje rownież na uwagę z tego względu, że przez stulecia był swego rodzaju przystankiem w drodze dla pielgrzymów zmierzających do sanktuariów w Rychwałdzie czy Kalwarii Zebrzydowskiej, a znajdujący się w nim obraz Matki Boskiej sam był owiany aurą cudowności i otoczony splendorem wotów.
  - Celem opracowania jest przede wszystkim zebranie i uporządkowanie wszystkich najważniejszych relacji źródłowych o kościółku, a także pokazanie przez ich pryzmat jego dziejów oraz wartości, jaką stanowi dla żywieckiej społeczności. Książka składa się z pięciu rozdziałów i dwóch aneksów. Pierwsze trzy rozdziały odzwierciedlają kolejne fazy budowy kościoła od kamiennej Bożej Męki fundacji rodziny Frankowiców, poprzez drewnianą kapliczkę, potem kościółek fundacji rodziny Komonieckich, aż po współczesny murowany kościół, którego inicjatorem budowy była rodzina Suchońskich. Pozostałe dwa rozdziały traktują o stanie obecnym świątyni oraz o zabytkach, które zostały z niej przekazane w depozyt do Muzeum Miejskiego w Żywcu i Muzeum Diecezjalnego w Bielsku-Białej. W aneksie pierwszym omówiono w zarysie dzieje znajdującego się przy kościółku cmentarza, zaś w drugim przedstawiono pamiątkę sławetnej epidemii z lat 1831-1832 – ufundowany przez ks. Franciszka Augustina kamienny krzyż. Dopełnieniem pracy są współczesne fotografie kościoła pw. Przemienienia Pańskiego i związanych z nim zabytków- informuje Przemysław Dyrlaga.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz