piątek, 20 marca 2015

Tramwaje w małym Wiedniu cz. 2.


Strefy, jazdy i krajcary,
Czyli ostatnie uzgodnienia przed otwarciem

    To jednak nie jedyne problemy, jakie musieli pokonać inicjatorzy budowy. Kolejne schody pojawiły się, gdy trzeba było ustalić rozkład jazdy i taryfy bielsko-bialskiej kolei lokalnej. Tak o tym donosiła „Silesia”: Na dzisiejszym posiedzeniu Bielskiej Rady Miejskiej radny Naps z sekcji budowlanej i policyjnej poinformował o wniosku Komitetu Akcyjnego Lokalnej Kolei Elektrycznej w sprawie zatwierdzenia projektów rozkładu jazdy i taryf dla przedsiębiorstw transportowych. Referent zalecił przyjęcie projektu en-bloc, który w następstwie zaaprobowania, uzyskał wiążącą odtąd ważność. Zgodnie z art. 12 rozdz. 10 porozumienia między gminą miejską a Komitetem Akcyjnym, rozkład jazdy będzie tak dostosowany, „aby przynajmniej jeden wagon Kolei Lokalnej przybywał punktualnie 10 minut przed odjazdem i 5 minut po przyjeździe pociągów osobowych, przybywających planowo codziennie od godziny 6 rano do 8 wieczorem na stację w Bielsku.

Ceny przejazdów będą wynosiły dla odcinków:
Dworzec kolejowy – Cygański Las 20 kr.
Kasa Oszczędności – Cygański Las 18 kr.
Granica miasta – Cygański Las 12 kr.
Kasa Oszczędności – Granica miasta 8 kr.
Kasa Oszczędności – Dworzec kolejowy 8 kr.


    Dla odcinka 1 będą wydawane bilety w jedną i drugą stronę (powrotne) za 35 kr.
Dla odcinków 2, 3, 4 i 5 bloczki biletowe po 25 i 50 sztuk z 20% zniżką. Dzieci w wieku 2-10 lat płacą połowę ceny przejazdu, uczniowie w czasie roku szkolnego i w dni powszednie tak samo. Dla robotników, w porach dnia kiedy zaczyna się i kończy czas pracy w fabrykach będą kursowały pociągi robotnicze, za korzystanie z których w rejonie miasta trzeba będzie zapłacić 3 kr., a za całe odcinki poza jego granicą 6 kr. Następnie od 1 kwietnia do 1 października dla linii 1 będą wprowadzone bilety sezonowe za 36 fl., bilety roczne z korzystaniem na całej trasie za 54 fl. – Taryfy, wskutek oczekiwań, które wysuwane były przez poszczególne kręgi, zostały znacząco obniżone.


    Jednak i ta zmiana nie została dobrze przyjęta i pod naciskiem krytyki opinii publicznej przyznana została nieznaczna redukcja z 8 kr na 5 na poszczególnych odcinkach. Radny dr Markusfeld zgłosił pilny wniosek dotyczący obniżenia cen przejazdów kolei lokalnej ze strony Komitetu Akcyjnego. W celu nowej kalkulacji, odległości w mieście podzielono na 3 strefy:

I strefa – Dworzec kolei – Kasa Oszczędności; II strefa Dworzec kolei – Łaźnia; III strefa – Dworzec kolei – Park Blichowy; odcinek I strefy wyceniony został na 6 kr., każdy następny po 5 kr.; strefa I i II kosztuje 10 kr; strefa I, II i III 15 kr., odcinek Dworzec kolejowy – Cygański Las 20 kr., z każdej stacji w obrębie miasta do Cygańskiego Lasu – 15 kr., a z miejskiej stacji końcowej 10 kr. Przejazd dzieci kosztuje w I strefie 3 kr., w II 5 kr., w III 8 kr., z Dworca do Cygańskiego Lasu 10 kr., z innych punktów 8 kr., ze stacji Granica miasta 5 kr. Wydawanie bloczków biletowych ze względu na obniżkę zostało wstrzymane. Inne korzyści pozostają utrzymane.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz