poniedziałek, 9 marca 2015

Katyń pamiętamy cz. 16 Starszy Posterunkowy Franciszek Kaczmarek

   Starszy Posterunkowy Policji Województwa Śląskiego Franciszek Kaczmarek

   Franciszek Kaczmarek urodził się 8 stycznia 1900 r. w wielodzietnej rodzinie w miejscowości Borek w Wielkopolsce, (wówczas pod zaborem pruskim), jako syn Marianny z domu Solibieda i ojca Jana. Po ukończeniu szkoły powszechnej wyjechał w celach zarobkowych do Westfalii, gdzie pracował w kopalni przez okres 1,5 roku. Powrócił do rodzinnej miejscowości w 1918 r.

    W 1919 r. został powołany do Wojska Polskiego i wcielony do 74. Pułku Piechoty. Uczestnik wojny 1920 r. Za udział w bezpośrednich działaniach frontowych w wojnie polsko - bolszewickiej został odznaczony odznaką pamiątkową. ( Czy przypadkiem nie był to  Medal Pamiątkowy Za Wojnę 1918-1921)

   Po powrocie z wojska w 1922 r. i przeszkoleniu w szkole policyjnej podjął służbę w Komendzie Policji Województwa Śląskiego pełniąc obowiązki starszego posterunkowego na posterunku policji w Bielsku. W okresie pełnienia służby, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe oraz sprawność fizyczną, uzyskał pozwolenie na prowadzenie wszelkich pojazdów mechanicznych oraz świadectwo Państwowej Odznaki Sportowej klasy II, stopnia I. Zarządzeniem wojewody śląskiego z dnia 16 lipca 1929 r. odznaczony został Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.


   24 lutego 1927 r. zawarł związek małżeński z Weroniką Górniak, z którego to związku urodziło się do 1939 r. pięcioro dzieci.

   Policjanci z bielskiej policji byli ewakuowani na Wschód. Z chwilą wkroczenia wojsk sowieckich na tereny polskie zostali wzięci do niewoli. Franciszek Kaczmarek wraz z innymi został osadzony przez NKWD w obozie w Ostaszkowie.
   Franciszek Kaczmarek został rozstrzelany w siedzibie NKWD i pochowany w zbiorowej mogile w Miednoje.
   Pośmiertnie odznaczony w 1985 r. przez Rząd Polski w Londynie Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939 r.
   Decyzją z dnia 5 października 2007 r. został pośmiertnie mianowany na stopień aspiranta Policji Państwowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz