poniedziałek, 2 marca 2015

Katyń pamiętamy cz. 14 Starszy Posterunkowy Policji Województwa Śląskiego Jan Grygiel
    Jan Grygiel urodził się 13 stycznia 1897 r. w Kamienicy, powiat Bielsko, jako syn Jana i Marii z Tarnawów. W latach 1903 do 1910 uczęszczał do szkoły ludowej w Mikuszowicach i Kamienicy powiat Bielsko. Po ukończeniu nauki pracował w przedsiębiorstwie kamieniarskim.

W 1914 roku został powołany do armii austriackiej. Służbę w 5. Pułku Artylerii Polnej jako plutonowy pełnił do 1 listopada 1918 r. Po wojnie powrócił do dawnej pracy, po czym wstąpił do policji miejskiej w Bielsku. Następnie w sierpniu 1922 r. został przyjęty do Policji Województwa Śląskiego. Po przeszkoleniu w szkole policyjnej podjął służbę na posterunku policji w Bielsku, w Oddziale Konnym, jako starszy posterunkowy. W tym czasie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe oraz sprawność fizyczną. Otrzymał wiele wyróżnień, dyplomów i odznaczeń.

W listopadzie 1921 r. zawarł związek małżeński z Anną Snełty, Został ojcem dwu córek Stefanii i Janiny. Po wybuchu wojny ewakuowane na wschodnie tereny Polski oddziały policyjne zostały rozbrojone przez sowieckiego najeźdźcę i osadzone w obozie jenieckim w Ostaszkowie.

    W 1940 r. rodzina otrzymała jedyny list, który napisał z Ostaszkowa w grudniu 1939 r. Później rodziny nic nie wiedziały o losach swych bliskich. Pełna prawda wyszła na jaw dopiero w 1989 r. Okazało się, że Jan Grygiel, jak i pozostali jeńcy Ostaszkowa zostali zamordowani w siedzibie NKWD w Kalininie (obecnie Twerze) i pochowani w zbiorowej mogile w Miednoje.        
            
    Postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Jan Grygiel został pośmiertnie odznaczony Medalem Za Udział w Wojnie Obronnej 1939 r.
    Decyzją z dnia 5 października 2007 r. został pośmiertnie mianowany na stopień aspiranta Policji Państwowej.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz