wtorek, 31 marca 2015

Katyń pamiętamy cz. 22 Józef Władysław Młodowicz

 
                           Józef Władysław Młodowicz
                 Komisarz Policji Państwowej, komendant powiatowy Policji w Szubinie

    Józef Młodowicz urodził się w 1898 r. w Beńkowej Wiszni, w powiecie rudzkim, w województwie lwowskim, w rodzinie zamożnego rolnika Stanisława i Katarzyny z Patraszewskich.
Ukończył II Gimnazjum im. M. Kopernika w Samborze. W 1919 r. ochotniczo wstąpił do Wojska Polskiego i został przydzielony do żandarmerii polowej. Brał udział w wojnie polsko-sowieckiej w 1920 r., a następnie służył w stacjonującym w Stryju 53. Pułku Strzelców Kresowych. Równolegle zaocznie studiował prawo, które ukończył w 1927 r. Wówczas został przeniesiony do rezerwy i rozpoczął służbę w Policji Państwowej. Przez pewien czas był komendantem posterunku w Peczyniżynie, potem służył w Urzędzie Śledczym w Stanisławowie.

    W 1929 r. został kierownikiem Wydziału Śledczego w Stanisławowie. Na tym stanowisku 1 lipca 1930 r. został awansowany do stopnia podkomisarza Policji Państwowej. Stamtąd został przeniesiony do Krakowa, gdzie 27 czerwca 1932 r. poślubił Marię Wagner.  W 1933 r. był krótko komendantem posterunku Policji Państwowej w Krynicy, a od 1934 r. do wybuchu II wojny światowej był pierwszym komendantem powiatowym Policji Państwowej w Szubinie w woj. pomorskim.
W 1939 r. pozostał na posterunku w oczekiwaniu na rozkazy, a następnie w wyniku ruchu wszystkich formacji wojskowych znalazł się w rejonie Tarnopola. Na wieść o wkroczeniu do Polski Armii Czerwonej ukrywał się w Złoczowie u siostry i brata. W październiku 1939 r. został przez NKWD aresztowany i osadzony w miejscowym więzieniu. Po miesiącu przeniesiono go do Ostaszkowa. W domu zostawił żonę i dwoje dzieci: 6–letniego Jerzego i 5-letnią Krysię. Z Ostaszkowa w grudniu 1939 r. wysłał tylko jeden list adresowany do brata. Była to ostatnia wiadomość od niego.
Józef Władysław Młodowicz – jeniec obozu w Ostaszkowie został zamordowany przez NKWD w kwietniu 1940 r. w Kalininie (obecnie w Twerze). Numer listy wywozowej 019/2 poz. 55 z dnia 7 kwietnia 1940 r. Spoczywa na Cmentarzu Wojennym w Miednoje.
    Przed wojną odznaczony m. in. Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym w 1938 r.
Pośmiertnie odznaczony:
w 1985 r. Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939 r.
i w 1996 r. Medalem Za Udział w Wojnie Obronnej 1939 r.
    W listopadzie 2007 r. postanowieniem prezydenta RP awansowany został do stopnia komisarza Policji Państwowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz