środa, 18 czerwca 2014

Sprawy osobiste - czerwiec 1914

     Tym razem sprawy osobiste rozpocznę od hojnego zapisu na cele dobroczynne jakiego dokonał Marycy Adolf Thuretzky. Darczyńca rodem w Bielska od lat przebywał w Wiedniu. Po swojej śmierci ten rencista przekazał tutejszej gminie żydowskiej 200.000 K. 
    W niedzielę 7. czerwca został wprowadzony w Bielsku nowo wybrany proboszcz ks. dr. Ryszard Wagner. Przyjęcia do urzędu w tutejszy zborze dokonał przew. p. seniora ks. Marcina Haasego z Opawy.  Nabożeństwo uroczystościowe rozpoczęło się o godzinie 10. przed południem. Aktu instalacji dopełnił ks. senior Marcin Haase przy współudziale ks. suiperintendenta Glajcara i ks. Dra Schmidta.  W niedzielę Św. Trójcy odbyła się w naszym zborze uroczystość wprowadzenia w urząd nowego proboszcza ks. dra Wagnera. W uroczystości brali liczny udział zborownicy, przedstawiciele władz miejskich i politycznych, szkól i gmin konfesyjnych. Przybył wiceburmistrz miejski p. Eichler z radnymi miejskimi, c. k. starosta p. Podczaski z niektórymi urzędnikami, deputacya szkół średnich i wydziałowych, reprezentanci gminy katolickiej i izraelickiej, deputacya zborów sąsiednich w Białej i w Starem Bielsku. Aktu instalacyi dokonał ks. senior Haase w asystencyi przew. ks. superintendenta Glajcara i zastępcy superintendenta ks. proboszcza dra Schmidta. Instalowany wygłosił kazanie na słowa 2. Kor. r. 13, 11 >na ostatek, bracia! miejcie się dobrze; doskonałymi bądźcie, cieszcie się, jednomyślnymi bądźcie, w pokoju żyjcie a Bóg miłości i pokoju będzie z warni.Wymowne kazanie zrobiło silne wrażenie na słuchaczów. W restauracyi p. Bichterlego odbył się wspólny obiad galowy, gdzie imieniem zboru powitał gości w zastępstwie chorego kuratora burmistrza Hoffmanna jego zastępca, dyrektor szkoły wydziałowej p. Juliusz Zipser. Wniesiono liczne toasty, a to ks. superintendent na cześć Najjaśniejszego Pana, ks. proboszcz dr. Schmidt na cześć obecnych reprezentantów władzy kościelnej, ks. senior Haase na cześć zboru bielskiego, dyrektor Zipser na cześć nowego proboszcza, ks. dr. Wagner na wspólne i zgodne działanie urzędu parafialnego, szkoły i zboru.
Bóg niech ubłogosławi pracę nowego proboszcza, aby zbór rósł w onego, który jest głową kościoła, w Chrystusa!   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz