wtorek, 3 czerwca 2014

Góralu niemiecki, czy ci nie żal... - czerwiec 1914    Przypominam o tych planach, gdyż na początku czerwca w Białej odbywał się szeroko anonsowany zjazd Niemców Karpackich. Przed ich przybyciem Fr. Wenzelis, Rudolfa Hess, dra Macher i Schmidt, wystosowali do właścicieli domów w Białej i Lipniku, aby wywieszali niemieckie sztandary na swych domach, przez co ukażą gościom staro- prusko-niemiecką wierność i pozdrowienie, w tem jedynem w Galicyi niemieckiem mieście.  Kupcy usłuchali i niemieckie flagi zawiły wszędzie, a Polacy żartowali, że wywieszona ich tak dużo, że nie można było przez nie dostrzec tego tysiąca delegatów, których raptem naliczono 56! Trudno określić dokładną ilość delegatów, gdyż gazety niemieckie obszernie pisząc o tym kongresie starannie pomijały liczbę uczestników. Z tego można wnioskować, iż liczba ich była daleka od zapowiadanego tysiąca. Magiczny tysiąc pojawia się dopiero w artykule podsumowującym.  Wcześniej na kongresie, którego obrady odbywały się w hotelu „ Pod Czarnym Orłem”  powtórzono historie Białej jako starego miasta niemieckiego oraz wielce oryginalną historie „kolonizacji” Galicji, w której rok 1772 ( I zabór) jest pokazany jako krok milowy w rozwoju miasta i regionu...
Polska prasa fakt ten skomentowała: Mocno naprawdę ośmieszyli się w swych ostatnich podrygach głowacze bialscy, trąbiąc szeroko przybycie tych 1.000. a którzy mieli poddać pp. Bartlingom. Plesnerom, Rosnerom sposoby, jakimi przy wyborach do Rady miejskiej w przyszłości kierować się powinni aby mogli stać nadal na stanowisku ojców miasta — skoro dotychczasowe zawiodły.
Ostatnie próby ratowania niemieckości Białej zawiodły i zawodzić będą i dlatego; radzimy wam: nie przygotowujcie się w przyszłości do takich uroczystości, których prócz krzyku i reklamy niema — nie odrywajcie policyi od jej zakresu działania, niech ona raczej pilnuje, aby znów w czasie takich
„jublów” nie wybierali złodzieje ścian p. Sehuberrowi i nie okradali przy Głównej ul. trafiki, bo policye opłacają obywatele, by strzegła dobra ich, a nie. by wywieszaniem pruskie! chorągwi przygotowywaniem waszego festu się zajmowała.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz