poniedziałek, 23 czerwca 2014

Sprawy osobiste - czerwiec 1914 cz. 2


    W tym czasie ks. Jan Krzemieniecki, katecheta seminarium nauczycielskiego TSL w Białej, otrzymał na uniwersytecie Jagiellońskim stopień doktora św. Teologii. Natomiast w Jasienicy posadę ekspedientki pocztowej przy tutejszym nowo utworzonym urzędzie pocztowym otrzymała p. Emilia Szmehlikowa z Bielska.  Składnice pocztową założono 16 czerwca w Wieprzu koło Żywca. 
    Sekretarz generalny centralnego zarządu stow. Gustawa Adolfa w Lipsku ks. Brunon Geissler zwiedził zakłady diakonis w Pradze, Wiedniu i Preszburgu. Celem poinformowania się o tych zakładach w dyasporze i przybył także do Bielska. Tutaj oglądał kościoły w Bielsku, Białej i Starem Bielsku, zakład sióstr, dom sierocy w Białej i dom dla rekreacyi sióstr w Średniem Jaworzu zbudowany i dał wyraz swej szczerej radości z tego, że tu na pograniczu Galicyi kościół ewang. rozwija tak błogą czynność.
    Na posiedzeniu bialskiej Rady powiatowej burmistrz Białej Weynzelis złożył  rezygnację z godności wicemarszałka.   Wiązało się to  P. Wenzelis został nadal zwykłym członkiem Rady powiatowej. Warto przypomnieć, o czym pisałem w poprzednich miesiącach, że Wenzelis miał wątpliwości jak się zachować, przyzwoicie czy politycznie, gdy chodzi o osobę marszałka Łazarskiego. Początkowo postąpił jak mu serce podpowiadało, ale gdy okazało się, że jego odwrotność głowy oberwała kilka prostujących kopniaków od swoich wtedy na powrót złapał pion polityczny, a uczciwości i niezależności aura rozpłynęła się jak mgła.
    W tym podrozdziale trzeba również poinformować o zgonie Juliusza Rychlik. oficyał prot. w Białej zmarł dnia 16. b. m. w Karlsbadzie w 39. roku życia. Pogrzeb odbył się w Wadowicach w sobotę dnia 20- b. m. Ja również informacje, że: Przed komisyą egzaminującą mor.-śląskiej superintendeniury, składającą się z przewiel. p. ks. super intendenta Glajcara, jego zastępcy ks. proboszcza dra Schmidta i konseniora ks. Brody, zdawał 28. maja kandydat teol. Józef Kunerth drugi teolog, egzamin (egz. praktyczny). Kandydat Kunerth był pomocnikiem ks. proboszcza Glondysa w Czerniowcach i został wybrany proboszczem w Altfratautz w miejsce ks. proboszcza Kersten, który objął posadę w Brigidowie
    Na koniec tych informacji warto przypomnieć o uroczystości poświęcenia sztandaru ochotniczej straży pożarnej w Wilkowicach. Poświęcenia dokonano 31 maja i ze względów oczywistych relacja z tego mogła się pojawić dopiero w czerwcu. „Kurier Lwowski” przekazał z tego dużą relacje: Przy niezwykle sprzyjającej pogodzie licznie zgromadziły się bratnie straże ze Szczyrku, Grodziska (Godziszki- JK) , Rybarzowic, Wrocanki (Straconki- JK), Komarowic ( Komorowic-JK) Hałcnowa, a nawet z odległego o 16 km. Międzybrodzia. Nadto przybyli delegaci innych Towarzystw i ochotniczych straży pożarnych i tłumy publiczności z okolicy.
W sobotę wieczorem strzały z moździerzy zapowiedziały święto strażackie, a przypomniała je w niedziele pobudka orkiestry. O godz. 10 powitano gości na dworcu kolejowym, przybyłych na uroczystości i udano się w pochodzie do kościoła, gdzie w czasie sumy wygłosił podniosłe kazanie ks. Stanisław Kotarba. Po nabożeństwie odbyło się poświęcenie sztandaru, wspaniale wykonanego a dostawionego przez firmę zaszczytnie znaną z kół strażackich: Lwowskie biuro handlowe Z. Majewskiego we Łwowie, ul. Kościuszki 4. Przed wbijaniem gwoździ przemówił prezes miejscowej straży p. Józef Krzemień, który podzielił się z zebranymi tą radosną wieścią, że bracia z Ameryki pamiętali o swoich w starym kraju, a nie mogąc przybyć osobiście złożyli za inicjatywą Franciszka Krupińskiego na cele strażackie kor. 181 gr 55., aby przyjemniej w ten sposób zaświadczyć swą stałą łączność z ojczystą wioską. Potem zabrał jeszcze głos poseł Dobija i delegaci strzelców z Żywca, a w ich mowach drgała serdeczna, patrjotyczna struna, tak, że zebrani w podniosłym nastroju wynieśli to miłe przeświadczenie, że coraz lepiej rusza się brać strażacka, a jej robota zatacza coraz szersze kręgi dla dobra bliźnich i szczęścia ojczyzny
.  


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz